สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 57,601
 เรื่อง : ขอทราบผลการดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘
ผู้รับ : 1. สำนักงานอัยการจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจัดหางานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 7 กพ. 67 15:41:50 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 57,600
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
ผู้รับ : 1. สำนักงานจัดหางานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   วิทยาลัยการอาชีพพิชัย [ ส่งเมื่อ : พุธ 7 กพ. 67 15:41:43 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 57,599
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แจ้งข้อสั่งการในการประชุมประจำเดือนกรมการปกครอง ครั้งที่1/2567
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 7 กพ. 67 15:38:56 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 57,598
 เรื่อง : ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทุนการศึกษาของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 7 กพ. 67 15:37:56 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 57,597
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แจ้งข้อมูลทางการปกครอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เพื่อใช้ประโยชน์ในการอ้างอิงตัวเลขทางการปกครองให้เป็นแนวทางเดียวกัน
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 7 กพ. 67 15:37:05 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 57,596
 เรื่อง : แจ้งการเปิดตรวจ
ผู้รับ : 1. อบต.พญาแมน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 7 กพ. 67 15:33:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 57,595
 เรื่อง : แจ้งการเปิดตรวจ
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 7 กพ. 67 15:32:25 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 57,594
 เรื่อง : ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทุนการศึกษาของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 13 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 7 กพ. 67 15:31:31 น. ]

รับแล้ว : 12 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 57,593
 เรื่อง : แจ้งการเปิดตรวจ
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลทองแสนขัน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 7 กพ. 67 15:31:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 57,592
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมกิจกรรม "จิบกาแฟ แลการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์" ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 7 กพ. 67 15:30:03 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 57,591
 เรื่อง : รายงานผลการตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๑๓-๑๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 7 กพ. 67 15:24:54 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 57,590
 เรื่อง : การทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม,คุ้งตะเภา
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา 2. เทศบาลตำบลด่านนาขาม
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 7 กพ. 67 14:39:09 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 57,586
 เรื่อง : แจ้งผลการให้สิทธิและการขอรับสิทธิตามมาตรา 35
ผู้รับ : 1. เขื่อนสิริกิติ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจัดหางานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 7 กพ. 67 14:17:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 57,585
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2567(หน่วยงาน)
ผู้รับ : 1. สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39 3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2 4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 7 กพ. 67 14:14:43 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 57,584
 เรื่อง : ตอบรับการเป็นวิทยากร
ผู้รับ : 1. อบต.พญาแมน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 7 กพ. 67 14:08:48 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 57,583
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอให้ตรวจสอบที่ดินราชพัสดุที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในราชการ ฯ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 7 กพ. 67 14:00:12 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 57,581
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมตรวจประเมินการพัฒนาแคมป์ปิ้งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Camping)
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอท่าปลา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 7 กพ. 67 13:45:47 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 57,580
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมตรวจประเมินการพัฒนาแคมป์ปิ้งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Camping)
ผู้รับ : 1. อบต.น้ำหมัน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 7 กพ. 67 13:44:50 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 57,579
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมตรวจประเมินการพัฒนาแคมป์ปิ้งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Camping)
ผู้รับ : 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 7 กพ. 67 13:41:45 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 57,578
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมตรวจประเมินการพัฒนาแคมป์ปิ้งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Camping)
ผู้รับ : 1. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(สนง.แพร่)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 7 กพ. 67 13:40:47 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,739 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172   | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๕,๓๑๒,๔๘๒ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖