สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 44,378
 เรื่อง : การลงนามบันทึกข้อตกลง MOU การดำเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 24 เมย. 66 11:16:11 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 44,377
 เรื่อง : การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงปฏิบัติหน้าที่อำนวยการติดตามสถานการณ์ เหตุการณ์สำคัญเร่งด่วนและประสานการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในวัยหยุดราชการ
ผู้รับ : 154 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 24 เมย. 66 11:15:13 น. ]

รับแล้ว : 105 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 49 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 44,376
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การดำเนินการเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์ 2566
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 24 เมย. 66 11:09:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 44,375
 เรื่อง : การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงปฏิบัติหน้าที่อำนวยการติดตามสถานการณ์ เหตุการณ์สำคัญเร่งด่วนและประสานการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในวัยหยุดราชการ
ผู้รับ : 14 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 24 เมย. 66 11:09:06 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 44,374
 เรื่อง : เชิญประชุม สอ.ปส.จ.เมษายน 66
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 24 เมย. 66 11:03:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 44,373
 เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานประเพณีอัฐมีบูชา จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี ๒๕๖๖
ผู้รับ : 16 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 24 เมย. 66 11:01:27 น. ]

รับแล้ว : 14 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 44,372
 เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานประเพณีอัฐมีบูชา จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี ๒๕๖๖
ผู้รับ : 19 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 24 เมย. 66 10:57:22 น. ]

รับแล้ว : 18 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 44,371
 เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานประเพณีอัฐมีบูชา จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี ๒๕๖๖
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 24 เมย. 66 10:56:26 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 44,370
 เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานประเพณีอัฐมีบูชา จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี ๒๕๖๖
ผู้รับ : 1. มณฑลทหารบกที่35
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 24 เมย. 66 10:55:48 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 44,369
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติสำหรับประชาชนในการเฝ้าระวังและป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์ 2566
ผู้รับ : 1. มณฑลทหารบกที่35
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 24 เมย. 66 10:53:30 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 44,368
 เรื่อง : เชิญประชุม ศอ.ปส.จ.เดือนเมษายน 2566 แจ้ง มทบ
ผู้รับ : 1. มณฑลทหารบกที่35
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 24 เมย. 66 10:45:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 44,367
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติสำหรับประชาชนในการเฝ้าระวังและป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์ 2566
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 24 เมย. 66 10:38:48 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 44,366
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2566
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 24 เมย. 66 10:36:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 44,365
 เรื่อง : เชิญประชุม สอ.ปส.จ.เดือนเมษายน 2566
ผู้รับ : 43 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 24 เมย. 66 10:08:13 น. ]

รับแล้ว : 39 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 4 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 44,364
 เรื่อง : โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฎิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 6 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 24 เมย. 66 10:06:38 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 44,363
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การเปลี่ยนแปลงชื่อแอปพลิเคชัน D.DOPA สำหรับโครงการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 24 เมย. 66 10:01:51 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 44,361
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบงบประมาณ พัฒนาที่อยู่อาศัย ปี 2566 ในเวที บ้านสร้างคน คนสร้างบ้าน แก้ไขปัญหาความยากจน เพื่ออุต ดิตถ์เป็นเมืองแห่งความสุข
ผู้รับ : 16 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 24 เมย. 66 09:59:05 น. ]

รับแล้ว : 14 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 44,360
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบงบประมาณ พัฒนาที่อยู่อาศัย ปี 2566 ในเวที บ้านสร้างคน คนสร้างบ้าน แก้ไขปัญหาความยากจน เพื่ออุต ดิตถ์เป็นเมืองแห่งความสุข
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 24 เมย. 66 09:51:03 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 44,359
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ติดตามผลการคัดกรองการเฝ้าระวังตรวจหาสารเคมีในเลือดของเกษตรกรและกลุ่มเสี่ยงจังหวัดอุตรดิตถ ปี 2566
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 24 เมย. 66 09:48:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 44,358
 เรื่อง : ประกาศกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการกำหนดสถานที่การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนและการกำหนดสถานที่ทำการเปรียบเทียบความผิดจากการทำบัตรประชาชน
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 24 เมย. 66 09:45:12 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 4,208 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91   | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192  | 193  | 194  | 195  | 196  | 197  | 198  | 199  | 200  | 201  | 202  | 203  | 204  | 205  | 206  | 207  | 208  | 209  | 210  | 211 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๐,๘๙๐,๒๐๖ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖