สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 53,404
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากอากาศหนาวจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี พ.ศ. 2566-2567
ผู้รับ : 1. มณฑลทหารบกที่35
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 10 พย. 66 13:36:52 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,403
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมประชุมพิจารณาการออกประกาศหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลท่าเสา 2. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 3. สำนักงานขนส่งจังหวัด 4. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 10 พย. 66 13:30:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,400
 เรื่อง : รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 224 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 10 พย. 66 12:40:47 น. ]

รับแล้ว : 166 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 58 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 53,399
 เรื่อง : รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 224 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 10 พย. 66 11:58:17 น. ]

รับแล้ว : 165 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 59 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 53,398
 เรื่อง : รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 224 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 10 พย. 66 11:56:04 น. ]

รับแล้ว : 165 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 59 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 53,396
 เรื่อง : ขอแจ้งสรุปผลการตรวจประเมินด้านสุขาภิบาลอาหารของโรงเลี้ยงกองพันทหารม้าที่ 7 กรมทหารม้าที่ 2
ผู้รับ : 1. กองพันทหารม้าที่7 2. กรมทหารม้าที่2
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 10 พย. 66 11:33:37 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 53,395
 เรื่อง : ขอแจ้งสรุปผลการตรวจประเมินด้านสุขาภิบาลอาหารของโรงเลี้ยงกรมทหารม้าที่ 2
ผู้รับ : 1. กรมทหารม้าที่2
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 10 พย. 66 11:27:13 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 53,394
 เรื่อง : ขอความร่วมมือสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาลอาหาร น้ำ และส่งเสริมสุขภาพในเรือนจำ ตามมาตรฐานสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตสำหรับผู้ต้องขัง (ภายใต้โครงการราชทันฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตรย์)
ผู้รับ : 1. เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 10 พย. 66 11:21:02 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 53,393
 เรื่อง : รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 240 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 10 พย. 66 11:16:26 น. ]

รับแล้ว : 178 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 62 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 53,392
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ปี 2566
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 10 พย. 66 11:12:05 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,391
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อถวายพระพร แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารีณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลน้ำริด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 10 พย. 66 11:04:08 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,390
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันธรรมสวนะตาม ?โครงการสืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ รักษาศีลธรรม นำการพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567?
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 10 พย. 66 10:53:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,389
 เรื่อง : ขอความช่วยเหลือจัดการพื้นที่เลี้ยงสุนัขและแมวจรจัดที่วัดอรัญญิการาม
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลท่าเสา 2. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 10 พย. 66 10:49:08 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,388
 เรื่อง : ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วมศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service OSS)
ผู้รับ : 79 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   อบต.ถ้ำฉลอง [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 10 พย. 66 10:48:44 น. ]

รับแล้ว : 71 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 8 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 53,387
 เรื่อง : ขอเชิญเป็นวิทยากร
ผู้รับ : 1. สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 10 พย. 66 10:33:39 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 53,386
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ใช้ชุด Mascot หรือชุดการ์ตูนสัญลักษณ์
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 10 พย. 66 10:32:15 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,385
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมการจัดการทรัพยากรน้ำ
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 10 พย. 66 10:21:49 น. ]

รับแล้ว : 7 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 53,384
 เรื่อง : ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.2/ว645 ลว 27 ตุลาคม 2566 เรื่อง ซ้อมความเขาใจการนำส่งรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐ ตามรูปแบบการนำเสนอรายงานการเงินของหน่วยงานรัฐ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 10 พย. 66 10:19:02 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,383
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง
ผู้รับ : 1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 10 พย. 66 10:18:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,382
 เรื่อง : ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.2/ว645 ลว 27 ตุลาคม 2566 เรื่อง ซ้อมความเขาใจการนำส่งรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐ ตามรูปแบบการนำเสนอรายงานการเงินของหน่วยงานรัฐ
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 3. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 10 พย. 66 10:16:42 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,780 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54   | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๓,๑๒๖,๐๐๖ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖