สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 36,449
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหน่วยปฏิบัติการ เพื่อชี้แจงการดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ และการกำกับดูแลหน่วยปฏิบัติการแพทย์ พ.ศ.2564
ผู้รับ : 1. อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน 2. อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 3 พย. 65 10:44:05 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 36,447
 เรื่อง : แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนองค์กร ชุมชน และอำเภอคุณธรรม
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 3 พย. 65 10:36:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,445
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมพิธีถวายสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 3 พย. 65 10:32:46 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,444
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมพิธีถวายสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565
ผู้รับ : 1. มณฑลทหารบกที่35
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 3 พย. 65 10:30:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,443
 เรื่อง : แผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 16 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 3 พย. 65 10:26:07 น. ]

รับแล้ว : 15 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 36,442
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 3 พย. 65 10:25:15 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,441
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 19 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 3 พย. 65 10:20:46 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,439
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 3 พย. 65 10:18:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,438
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหน่วยปฏิบัติการ เพื่อชี้แจงการดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ และการกำกับดูแลหน่วยปฏิบัติการแพทย์ พ.ศ.2564
ผู้รับ : 19 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 3 พย. 65 10:14:31 น. ]

รับแล้ว : 16 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 3 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 36,437
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมการสัมนา (ผ่านระบบออนไลน์)
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 3 พย. 65 10:14:17 น. ]

รับแล้ว : 7 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 36,436
 เรื่อง : ขอรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2565
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 3 พย. 65 10:08:55 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,435
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหน่วยปฏิบัติการ เพื่อชี้แจงการดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ และการกำกับดูแลหน่วยปฏิบัติการแพทย์ พ.ศ.2564
ผู้รับ : 18 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 3 พย. 65 10:05:45 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,434
 เรื่อง : ขอความร่วมมือตรวจสอบสถานภาพการดำรงตำแหน่งของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ
ผู้รับ : 6 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 3 พย. 65 10:00:20 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,433
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แจ้งประชาสัมพันธ์วันสิ้นสุดการลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 3 พย. 65 09:57:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,432
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจำนวนประชากรในพื้นที่ตำบลนานกกก
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   อบต.นานกกก [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 3 พย. 65 09:56:32 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,430
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : เเจ้งกำหนดการเดินทางไปราชการ
ผู้รับ : 16 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 3 พย. 65 09:08:06 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,429
 เรื่อง : โครงการเพิ่มศักยภาพสำนักทะเบียนเพื่อพัฒนาสู่เกณฑ์มาตรฐานการบริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปีงบประมาณ 2566
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 3 พย. 65 08:56:31 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,428
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานทีม พม. จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ9
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 3 พย. 65 08:25:31 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,426
 เรื่อง : ขอส่งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ผู้รับ : 79 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   อบต.แสนตอ(อ.น้ำปาด) [ ส่งเมื่อ : พุธ 2 พย. 65 19:31:40 น. ]

รับแล้ว : 71 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 8 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 36,425
 เรื่อง : ขอใช้ห้องประชุม
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 2 พย. 65 17:16:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 1,551 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72   | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๘,๒๖๘,๐๗๕ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖