สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 53,262
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์มอบหมายเจ้าหน้าที่จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้รับ : 1. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 พย. 66 17:24:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,261
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : มอบภารกิจรับผิดชอบการลงพื้นที่ตรวจติดตามของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 พย. 66 17:15:57 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,260
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แจ้งกำหนดเดินทางไปราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 พย. 66 17:02:43 น. ]

รับแล้ว : 16 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 53,259
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แจ้งกำหนดการเดินทางไปราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 พย. 66 16:57:45 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,258
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ตอบรับเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ปี2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงาน_กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 พย. 66 16:53:48 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,257
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญร่วมต้อนรับ
ผู้รับ : 1. ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 พย. 66 16:51:48 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,256
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์รถนำขบวน
ผู้รับ : 1. ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 พย. 66 16:44:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,255
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ ?นวัตกรรมรักษ์โลก?(แก้ไข)
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 พย. 66 16:44:34 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,254
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าชมงาน ?Arduino Education Day Thailand 2023? (แก้ไขX
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 พย. 66 16:43:02 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,253
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคลลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ผู้รับ : 43 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 พย. 66 16:39:32 น. ]

รับแล้ว : 36 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 7 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 53,252
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์รถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมเจ้าหน้าที่
ผู้รับ : 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 พย. 66 16:32:18 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,251
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างประสิทธิภาพการายงานผลการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระบบรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 พย. 66 16:03:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,250
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การรายงานข้อมูลการจัดงานเฟสติวัล (งานมหกรรมประจำปีตามภารกิจของหน่วยงาน งานประเพณีของจังหวัด/อำเภอฯลฯ) ประจำปี 2566
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 พย. 66 15:55:52 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,249
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การรายงานข้อมูลการจัดงาเฟสติวล (งานมหกรรมประจำปีตามภารกิจของหน่วยงาน งานประเพณีของจังหวัด/อำเภอ ฯลฯ) ประจำปี 2566
ผู้รับ : 139 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 พย. 66 15:53:38 น. ]

รับแล้ว : 96 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 43 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 53,248
 เรื่อง : ส่งประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอท่าปลา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   อบต.น้ำหมัน [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 พย. 66 15:52:56 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,247
 เรื่อง : กรอบระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในแต่ละขั้นตอน
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 พย. 66 15:10:24 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,246
 เรื่อง : ประชุมเตรียมการจัดงานพระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทานพร้อมเครื่องบริวารพระกฐิน
ผู้รับ : 1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 พย. 66 15:03:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,245
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : เชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลบ้านเกาะ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 พย. 66 14:25:40 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,244
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าชมงาน ?Arduino Education Day Thailand 2023?
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 พย. 66 14:20:57 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,243
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ ?นวัตกรรมรักษ์โลก?
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 พย. 66 14:19:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,785 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61   | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๓,๑๒๗,๙๐๑ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖