สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 63,802
 เรื่อง : การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่สาธารณะเนื่องในวันเฉลืมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ผู้รับ : 146 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 31 พค. 67 09:19:16 น. ]

รับแล้ว : 98 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 48 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 63,801
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 31 พค. 67 09:19:00 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,800
 เรื่อง : การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่สาธารณะเนื่องในวันเฉลืมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ผู้รับ : 146 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 31 พค. 67 09:16:30 น. ]

รับแล้ว : 97 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 49 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 63,798
 เรื่อง : การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่สาธารณะเนื่องในวันเฉลืมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 31 พค. 67 09:15:08 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,797
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติการอบรม
ผู้รับ : 1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 31 พค. 67 09:10:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,796
 เรื่อง : บัญชีรับมอบและแบบรายงานการจัดพิธีพระบรมฉายาลักษณ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   อบต.ท่ามะเฟือง [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 31 พค. 67 09:09:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,795
 เรื่อง : ได้รับความเดือดร้อนจากการถมดินของข้างบ้าน
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง) 2. กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 31 พค. 67 09:07:30 น. ]

รับแล้ว : 1 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 63,794
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แจ้งการเปลี่ยนแปลงแก้ไ่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ระบบซูม(Zoom Cloud Meeting)เพื่อเข้าร่วมถ่ายทอดสดโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข
ผู้รับ : 1. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 2. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด 3. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 4. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 5. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 30 พค. 67 17:56:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,793
 เรื่อง : ส่งเอกสารเพิ่มเติมและพบพนักงานอัยการฯ
ผู้รับ : 1. สำนักงานอัยการจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 30 พค. 67 17:17:16 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,792
 เรื่อง : การจัดทำแผน/ผลการปฏิบัติงาน โครงการสินค้าเกษตรและบริหารมูลค่าสูง ๑ ท้องถิ่น ๑ สินค้าเกษตรมูลค่าสูง
ผู้รับ : 1. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 30 พค. 67 16:56:14 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,791
 เรื่อง : ขอให้ดำเนินการจัดทำเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการศูนย์เครือข่ายฯ ด้านปศุสัตว์ ตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี ๒๕๖๗
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 30 พค. 67 16:44:38 น. ]

รับแล้ว : 5 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 4 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 63,790
 เรื่อง : รายงานจำนวนผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม
ผู้รับ : 1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   อบต.นาขุม [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 30 พค. 67 16:35:14 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,789
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและววางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลโนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567
ผู้รับ : 16 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 30 พค. 67 16:29:22 น. ]

รับแล้ว : 15 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 63,788
 เรื่อง : ขอแจ้งมาตรการและเน้นย้ำการเฝ้าระวังโรคไข้หูดับจากเชื้อ Streptococcus Suis
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 30 พค. 67 16:11:17 น. ]

รับแล้ว : 5 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 4 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 63,787
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง (ฉบับจริงจะดำเนินการส่งให้ทางไปรษณีย์ต่อไป)
ผู้รับ : 1. อบต.สองห้อง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 30 พค. 67 15:59:05 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,786
 เรื่อง : แจ้งเวียนคำสั่งกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดผู้เป็นหัวหน้าองค์คณะและองค์คณะในการปรับเป็นพินัย ตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗
ผู้รับ : 1. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 30 พค. 67 15:58:07 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 63,785
 เรื่อง : แจ้งเวียนคำสั่งกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดผู้เป็นหัวหน้าองค์คณะและองค์คณะในการปรับเป็นพินัย ตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 30 พค. 67 15:56:17 น. ]

รับแล้ว : 5 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 3 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 63,784
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฯ (ฉบับจริงจะดำเนินการส่งให้ทางไปรษณีย์ต่อไป)
ผู้รับ : 1. อบต.สองห้อง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 30 พค. 67 15:55:33 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,783
 เรื่อง : แจ้งประสานงานการเข้าตรวจสอบการดำเนินการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2566/2567 สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด
ผู้รับ : 1. สำนักงานพาณิชย์จังหวัด 2. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์ 3. สำนักงานเกษตรจังหวัด 4. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 5. สำนักงาน_ธ.ก.ส.จังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 30 พค. 67 15:47:04 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,782
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอให้ดำเนินการสำรวจจำนวนสุกรภายในฟาร์มสุกรที่ได้รับการรับรอง GFM และฟาร์มรายย่อย
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 30 พค. 67 15:42:50 น. ]

รับแล้ว : 5 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 4 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>

มีเอกสาร 3,838 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45   | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๓๑๖,๙๒๒ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖