สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 63,637
 เรื่อง : การประชุมชี้แจงการปฎิบัติงานแก่อาสาสมัครแรงงาน(อสร.)ใหม่(ครั้งที่ 1)
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลด่านนาขาม
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 29 พค. 67 09:29:42 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,635
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แจ้งกำนหดการตราจคัดกรองต้อกระจกโดยจักษุแพทย์ ปีงบประมาณ 2567
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 29 พค. 67 09:23:08 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,634
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลฟากท่า
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 29 พค. 67 09:16:00 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,633
 เรื่อง : ขอรายชื่อคณะกรรมการตรวจรับและช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลน้ำริด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พุธ 29 พค. 67 09:07:28 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,632
 เรื่อง : ตรวจสอบใบอนุญาตพาอาวุธปืนติดตัว
ผู้รับ : 1. สถานีตำรวจภูธรท่าปลา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 29 พค. 67 09:02:58 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 63,631
 เรื่อง : การส่งมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกกหม่อนแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 29 พค. 67 08:12:09 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,630
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉิน สำหรับการต่ออายุประกาศนียบัตรสาขาอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ 8 ชั่วโมง (เปลี่ยนผ่าน)
ผู้รับ : 42 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 28 พค. 67 18:44:42 น. ]

รับแล้ว : 36 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 6 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 63,629
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (EMR) (เกณฑ์เดิม และเพิ่มเติมเนื้อหาเกณฑ์ใหม่)
ผู้รับ : 30 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 28 พค. 67 18:27:22 น. ]

รับแล้ว : 26 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 4 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 63,628
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอส่งรายชื่อผู้สมัครรรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาฯ เพื่อขอเอกสารเพิ่มเติม
ผู้รับ : 1. สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอพิชัย [ ส่งเมื่อ : อังคาร 28 พค. 67 18:17:53 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,627
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ใช้ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 28 พค. 67 17:28:11 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,626
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การเลือก สว.
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 28 พค. 67 17:25:11 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,625
 เรื่อง : การประกาศผลการเลือกตั้ง
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 28 พค. 67 17:09:52 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,624
 เรื่อง : การประกาศผลการเลือกตั้ง
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอพิชัย
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 28 พค. 67 17:08:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,623
 เรื่อง : โครงการเปิดเทอมใหม่ ใจฟู ส่งน้องไปเรียนปีที่ 3
ผู้รับ : 1. อบต.แม่พูล 2. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 28 พค. 67 17:04:56 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,622
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือโครงการ ?หัวจ่ายเชื้อเพลิงมาตรฐาน?
ผู้รับ : 1. สำนักงานพลังงานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 28 พค. 67 17:03:42 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,621
 เรื่อง : โครงการเปิดเทอมใหม่ ใจฟู ส่งน้องไปเรียนปีที่ 3
ผู้รับ : 1. สำนักงานเคหะชุมชนอุตรดิตถ์ 2. นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน 3. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์ 4. สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ9 5. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 28 พค. 67 17:01:00 น. ]

รับแล้ว : 4 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 63,620
 เรื่อง : การประกาศผลการเลือกตั้ง
ผู้รับ : 1. อบต.ท่ามะเฟือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 28 พค. 67 16:56:18 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,619
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 3. มณฑลทหารบกที่35 4. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 28 พค. 67 16:54:06 น. ]

รับแล้ว : 3 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 63,618
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 28 พค. 67 16:53:12 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,617
 เรื่อง : เรียน หัวหน้าส่วนราชการ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอท่าปลา อำเภอท่าปลา ขอเชิญเข้าร่วมการจัดขบวนแห่เครื่องสักการะพระบรมธาตุทุ่งยั้งและขบวนแห่ทางศิลปวัฒนธรรม ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : อังคาร 28 พค. 67 16:49:08 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,834 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52   | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๓๑๕,๖๐๑ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖