สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 36,908
 เรื่อง : ขอส่งเเบบตอบรับร่วมเป็นเกรียติกองทุนเเม่ของเเผ่นดิน
ผู้รับ : 1. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 10 พย. 65 13:06:14 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,907
 เรื่อง : การคัดเลือกเยาวชนคนใหม่เข้ารับทุนมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชิรูปถัมภ์
ผู้รับ : 12 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 10 พย. 65 12:44:25 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,906
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ (SCD) ครั้งที่ 1/2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอลับแล 2. สำนักงานประมงอำเภอลับแล 3. สำนักงานสหกรณ์จังหวัด 4. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 10 พย. 65 12:33:05 น. ]

รับแล้ว : 3 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 36,905
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ (SCD) ครั้งที่ 1/2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอลับแล 2. สำนักงานประมงอำเภอลับแล 3. สำนักงานสหกรณ์จังหวัด 4. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 10 พย. 65 12:27:58 น. ]

รับแล้ว : 3 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 36,904
 เรื่อง : เข้มงวดมาครการในฟาร์มสัตว์ปีกเพิ่มเติม
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 10 พย. 65 12:07:14 น. ]

รับแล้ว : 4 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 5 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 36,903
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แต่งตั้งคระกรรมการการป้องกันอุบัติภัยจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. มณฑลทหารบกที่35
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 10 พย. 65 12:03:59 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,901
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แต่งตั้งคระกรรมการการป้องกันอุบัติภัยจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 16 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 10 พย. 65 11:54:34 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,898
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ
ผู้รับ : 1. อบต.ร่วมจิต
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 10 พย. 65 11:45:58 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,897
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป
ผู้รับ : 1. อบต.ร่วมจิต
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 10 พย. 65 11:36:02 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,896
 เรื่อง : การดำเนินโครงการพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน ปี 2565 (งวดที่ 2)
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 10 พย. 65 10:53:01 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,895
 เรื่อง : การรับรองสนามชนไก่หรือซ้อมชนไก่ที่มีระบบป้องกันโรค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 10 พย. 65 10:21:11 น. ]

รับแล้ว : 4 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 5 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 36,894
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์เเละเชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เฉพาะระดับเทศบาล) สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 10 พย. 65 10:12:52 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,892
 เรื่อง : สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ปีก รอบที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 10 พย. 65 10:09:34 น. ]

รับแล้ว : 4 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 5 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 36,891
 เรื่อง : การขับเคลื่อน 12 เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (การขับเคลื่อน 12 เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามคำรับรอ
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่12 [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 10 พย. 65 10:07:15 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,890
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์เเละเชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เฉพาะระดับเทศบาล) สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 10 พย. 65 10:03:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,889
 เรื่อง : ขอแจ้งรายชื่อร่วมเป็นช่างควบคุมงานและกรรมการตรวจการจ้าง
ผู้รับ : 1. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 10 พย. 65 09:57:42 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,888
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน วันพระบิดาแห่งวันฝนหลวง ประจำปี 2565
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 10 พย. 65 09:55:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,887
 เรื่อง : ขอความร่วมมือเผยแพร่วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์และตำแหน่งงานว่าง
ผู้รับ : 408 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจัดหางานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 10 พย. 65 09:51:07 น. ]

รับแล้ว : 206 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 202 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 36,886
 เรื่อง : การขับเคลื่อนการปฏฺิบัติราชการ และจัดทำ ๑๒ ตัวชี้วัดหลักจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 10 พย. 65 09:41:02 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 36,885
 เรื่อง : การดำเนินโครงการ อำเภอ จิตอาสา น้อมนำพาสังคมเป็นสุข อย่างต่อเนื่อง ประจำปี 2566
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 10 พย. 65 09:31:57 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 1,551 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52   | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๘,๒๖๗,๒๔๐ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖