สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 34,612
 เรื่อง : อนุญาตการต่อใบอนุญาตตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอตรอน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 14 กย. 65 15:15:47 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 34,611
 เรื่อง : อนุญาตการต่อใบอนุญาตตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 14 กย. 65 15:14:12 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 34,609
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : โทรสารในราชการกองอำนวยกรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : พุธ 14 กย. 65 15:13:07 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 34,606
 เรื่อง : ขอรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ ร่าง ข้อกำหนดจริยธรรมกรมการปกครอง
ผู้รับ : 1. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอพิชัย [ ส่งเมื่อ : พุธ 14 กย. 65 15:10:12 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 34,605
 เรื่อง : ขอความร่วมมือเผยแพร่วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์และตำแหน่งงานว่าง
ผู้รับ : 408 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจัดหางานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 14 กย. 65 15:09:47 น. ]

รับแล้ว : 191 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 217 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 34,604
 เรื่อง : อนุญาตการต่อใบอนุญาตตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอฟากท่า
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 14 กย. 65 15:09:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 34,603
 เรื่อง : อนุญาตการต่อใบอนุญาตตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 14 กย. 65 15:05:57 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 34,601
 เรื่อง : การประเมินชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 14 กย. 65 14:50:46 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 34,600
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : สรุปผลการประชุม ข้อสั้งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : พุธ 14 กย. 65 14:42:04 น. ]

รับแล้ว : 8 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 34,599
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานคลังจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 14 กย. 65 14:42:00 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 34,598
 เรื่อง : ขอตรวจสอบการใช้สิทธิเลือกตั้ง นายบุญเลิศ บุญพิมพ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : พุธ 14 กย. 65 14:40:48 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 34,597
 เรื่อง : เชิญประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดไตรมาสที่ 4 ปี 2565
ผู้รับ : 1. พิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 14 กย. 65 14:23:11 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 34,596
 เรื่อง : ขอเชิญนายอำเภอร่วมรายการเพื่อประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุฯ และรับสัญญาณรายการ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 14 กย. 65 14:22:28 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 34,595
 เรื่อง : ขอเลื่อนการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการกำหนดเป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2 3. แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์2
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 14 กย. 65 13:39:00 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 34,594
 เรื่อง : ขอเลื่อนการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการกำหนดเป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2 3. แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์2
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 14 กย. 65 13:35:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 34,593
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินตามกลไกลระดับชาติคุ้มครองผู้เสียกหาย
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 14 กย. 65 13:19:04 น. ]

รับแล้ว : 8 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 34,592
 เรื่อง : ส่งแบบตอบรับกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ ชุมชน องค์กร อำเภอคุณธรรม และบุคคลคุณธรรม
ผู้รับ : 1. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 14 กย. 65 12:22:38 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 34,591
 เรื่อง : ส่งแบบตอบรับกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ ชุมชน องค์กร อำเภอคุณธรรม และบุคคลคุณธรรม
ผู้รับ : 1. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 14 กย. 65 11:40:14 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 34,590
 เรื่อง : การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกสร้างโอกาสใหม่ให้ครูไทย
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 14 กย. 65 10:47:26 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 34,589
 เรื่อง : ให้ดำเนินการตามมาตรการลดใช้พลังงานในภาครัฐ
ผู้รับ : 14 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพลังงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 14 กย. 65 10:27:30 น. ]

รับแล้ว : 13 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>

มีเอกสาร 3,144 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15   | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๗,๐๗๗,๗๘๙ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖