สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 64,386
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การร่วมบูรณาการโครงการฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพลูกค้าพักชำระหนี้ตลาดนำ นวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผู้รับ : 1. สำนักงาน_ธ.ก.ส.จังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 11 มิย. 67 16:41:52 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,385
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูฝน ปี 2567
ผู้รับ : 1. สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์ 2. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 3. สำนักงาน_ธ.ก.ส.จังหวัดอุตรดิตถ์ 4. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 11 มิย. 67 16:32:16 น. ]

รับแล้ว : 3 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 64,384
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ตัดต้นไม้ในที่ราชพัสดุ
ผู้รับ : 1. เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 11 มิย. 67 16:27:26 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 64,383
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูฝน ปี 2567
ผู้รับ : 13 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 11 มิย. 67 16:24:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,382
 เรื่อง : ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่๑/๒๕๖๗
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 11 มิย. 67 16:14:05 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,381
 เรื่อง : ขอรายชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์2 [ ส่งเมื่อ : อังคาร 11 มิย. 67 16:13:59 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,380
 เรื่อง : ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์พร้อมเจ้าหน้าที่
ผู้รับ : 1. อบต.ขุนฝาง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลผาจุก [ ส่งเมื่อ : อังคาร 11 มิย. 67 16:11:12 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 64,379
 เรื่อง : ขอรายชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์2 [ ส่งเมื่อ : อังคาร 11 มิย. 67 16:09:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,378
 เรื่อง : ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่๑/๒๕๖๗
ผู้รับ : 20 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 11 มิย. 67 16:03:17 น. ]

รับแล้ว : 18 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 64,376
 เรื่อง : เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) "GLOBAL TRENDS : 40 เรื่อง ที่นักปกครองยุคใหม่ควรรู้"
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 11 มิย. 67 16:01:01 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,375
 เรื่อง : รายงานติดตามข้อร้องเรียนกรณีได้รับความเดือดร้อนเรื่องถนนภายในหมู่บ้านไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลผาจุก [ ส่งเมื่อ : อังคาร 11 มิย. 67 15:59:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,373
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพการประชาสัมพันธ์งานจิตอาสา
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 11 มิย. 67 15:55:40 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,372
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันจักรยานขาไถ (Balance Bike) เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราขพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 11 มิย. 67 15:52:11 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,371
 เรื่อง : โครงการหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 11 มิย. 67 15:49:41 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,369
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 11 มิย. 67 15:44:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,368
 เรื่อง : ขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมรณรงค์สุขบัญญัติแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 11 มิย. 67 15:13:04 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,367
 เรื่อง : ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการโครงการ "ทหารกองประจำการหัวใจแกร่ง"
ผู้รับ : 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   กอ.รมน.จว.อต. [ ส่งเมื่อ : อังคาร 11 มิย. 67 15:09:47 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,366
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลทะเบียนรายชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีปีการผลิต 2566/2567 ของสหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด
ผู้รับ : 1. สำนักงาน_ธ.ก.ส.จังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 11 มิย. 67 15:05:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,365
 เรื่อง : ขอใช้ห้องประชุมเทศบาลตำบลร่วมจิต
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลร่วมจิต
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 11 มิย. 67 14:51:50 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,364
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าว งาน Most Music and Art @ UTD
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 11 มิย. 67 14:47:05 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,833 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18   | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๓๑๕,๑๕๒ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖