สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 46,186
 เรื่อง : ขอส่งข้อมูลเตือนภัยการเกษตร ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 13 มิถุนายน 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานเกษตรจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2แยกวิจัยวัตถุมีพิษจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 31 พค. 66 15:44:25 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 46,185
 เรื่อง : โครงการยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปี 2566
ผู้รับ : 6 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 31 พค. 66 15:30:12 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 46,184
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ เพื่อถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ และโครงการชาวอุตรดิตถ์ร่วมใจปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดโลกร้อน เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมช
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 31 พค. 66 15:19:54 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 46,183
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมการออกหน่วย ?บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์? ประจำเดือน มิถุนายน 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงาน_ธ.ก.ส.จังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พุธ 31 พค. 66 15:12:14 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 46,182
ด่วนมาก


 เรื่อง : ขอเชิญคณะกรรมการประเมินผลงานเชิงประจักษ์ โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดฯระดับเพชร ปีการศึกษา2565ระดับจังหวัด
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2 3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1 4. สำนักงาน_กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 31 พค. 66 15:05:19 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 46,181
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมการออกหน่วย ?บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์? ประจำเดือน มิถุนายน 2566
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พุธ 31 พค. 66 15:02:01 น. ]

รับแล้ว : 3 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 7 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 46,180
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : มาตรการส่งเสริมการเรียนรู้โทษของบุหรี่ไฟฟ้าที่มีผลต่อสุขภาวะสำหรับสถานศึกษาในสังกัดหรือในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 31 พค. 66 14:50:11 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 46,179
 เรื่อง : ข้อหารือแนวทางปฏิบัติเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
ผู้รับ : 1. อบต.ท่ามะเฟือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 31 พค. 66 14:49:04 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 46,178
 เรื่อง : ขอแก้ไขรายงานการประชุม กรอ.จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 31 พค. 66 14:35:08 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 46,177
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อถวายพระพร แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารีณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ผู้รับ : 6 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พุธ 31 พค. 66 14:28:44 น. ]

รับแล้ว : 5 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 46,176
 เรื่อง : แบบตอบการประกวดแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่งและการแข่งขันตำส้มตำทุเรียนลีลา งานเทศกาลทุเรียนและผลไม้เมืองลับแล
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลหัวดง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   อบต.ชัยจุมพล [ ส่งเมื่อ : พุธ 31 พค. 66 14:26:41 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 46,175
 เรื่อง : ข้อมูลแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
ผู้รับ : 1. ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจัดหางานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 31 พค. 66 14:24:41 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 46,174
 เรื่อง : ข้อมูลแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจัดหางานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 31 พค. 66 14:22:08 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 46,173
 เรื่อง : ข้อมูลแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานแรงงานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจัดหางานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 31 พค. 66 14:19:33 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 46,172
 เรื่อง : ข้อมูลแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานตำรวจสันติบาลจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจัดหางานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 31 พค. 66 14:17:29 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 46,171
 เรื่อง : ข้อมูลแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
ผู้รับ : 1. มณฑลทหารบกที่35
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจัดหางานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 31 พค. 66 14:15:26 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 46,170
 เรื่อง : ข้อมูลแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจัดหางานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 31 พค. 66 14:12:40 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 46,169
 เรื่อง : ขอขอบคุณที่ให้ความอนุเคราะห์บุคลากรสำหรับแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบคุณสมบัติด้านเครื่องมือเครื่องจักร และอุปกรณ์งานก่อสรา้งและด้านบุคลากร สาขางานก่อสร้างทาง สาขางานก่อสรา้งสะพานและสาขาทางและสะพานพิเศษ จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานทางหลวงชนบทที่9(อุตรดิตถ์)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 31 พค. 66 13:57:08 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 46,168
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมการเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในการส่งเสริม Soft power ด้วยทุนทางวัฒนธรรมที่มีศักยภาพ ภายใต้โครงการ 1 เมืองท่องเที่ยว 1 ประสบการณ์ท้องถิ่น (one destination, one local experience)
ผู้รับ : 1. อบต.คอรุม
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 31 พค. 66 13:49:07 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 46,167
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมการเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในการส่งเสริม Soft power ด้วยทุนทางวัฒนธรรมที่มีศักยภาพ ภายใต้โครงการ 1 เมืองท่องเที่ยว 1 ประสบการณ์ท้องถิ่น (one destination, one local experience)
ผู้รับ : 1. อบต.หาดสองแคว
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 31 พค. 66 13:48:11 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>

มีเอกสาร 4,208 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7   | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192  | 193  | 194  | 195  | 196  | 197  | 198  | 199  | 200  | 201  | 202  | 203  | 204  | 205  | 206  | 207  | 208  | 209  | 210  | 211 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๐,๘๙๐,๑๐๖ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖