สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 53,129
 เรื่อง : ขอความร่วมมือดำเนินการป้องกันโรคเลปโตสไปโรลิสและจัดกิจกรรมรณรงค์ "ล้างตลาดทั่วไป สร้างความมั่นใจด้วยหลัก 5 ประการ ขององค์การอนามัยโลก (WHO)"
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 พย. 66 15:54:11 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,128
 เรื่อง : ขอแก้ไข QR-Cord ตอบแบบสอบถามรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 240 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 พย. 66 15:51:43 น. ]

รับแล้ว : 180 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 60 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 53,127
 เรื่อง : ขอประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (Basic of Food Sanitation Inspector : BFSI)
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 พย. 66 15:51:25 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,126
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการบูรณาการสื่อสารแผนบริหารทรัพยากรน้ำลดเสี่ยงขาดแคลนน้ำจาก "เอลนีโญ" ประจำปี 2566
ผู้รับ : 12 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 พย. 66 14:41:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,125
 เรื่อง : รายงานผลการใช้พลังงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 พย. 66 14:40:55 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,124
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวระดับจังหวัดประจำปี 2567
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 พย. 66 14:38:39 น. ]

รับแล้ว : 8 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 53,123
 เรื่อง : ขอนำรถเข้าตรวจสอบค่าควันดำและเสียง
ผู้รับ : 1. สำนักงานขนส่งจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพลังงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 พย. 66 14:36:30 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,122
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การสำรวจการให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ไปทำงานในอิสราเอล
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 พย. 66 14:29:52 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,121
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญร่วมประชุมเตรียมการจัดงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 พย. 66 14:17:56 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,120
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญร่วมประชุมเตรียมการจัดงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 พย. 66 14:16:04 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,119
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรของจังหวัดและข้อมูลเชิงสารสนเทศในการสนับสนุนการตรวจราชการของผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกาถานที่
ผู้รับ : 13 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 พย. 66 13:57:57 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,118
 เรื่อง : สอบถามความเป็นไปได้โครงการก่อสร้างถนนแบบ ค ตามผังเมืองรวมชุมชนพิชัย
ผู้รับ : 1. อบต.ในเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 พย. 66 13:47:56 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,117
 เรื่อง : กรอบระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในแต่ละขั้นตอน
ผู้รับ : 404 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 พย. 66 13:29:25 น. ]

รับแล้ว : 202 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 202 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 53,116
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ Kick-off 1 Million doses School bases HPV Vaccine
ผู้รับ : 1. อบต.ท่าปลา 2. เทศบาลตำบลท่าปลา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   โรงพยาบาลท่าปลา [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 พย. 66 13:13:43 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,115
 เรื่อง : แนวปฏิบัติในการส่งสำนวนคดีความผิดทางพินัยให้พนักงานอัยการ
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 พย. 66 12:19:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,114
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๗
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 พย. 66 11:24:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,113
 เรื่อง : ขอส่งข้อมูลเพื่อรับมือสถานการณ์เอลนิโญ ประจำปีงบประมาณ 2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 พย. 66 11:18:55 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,112
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การประชุมซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้ โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์การคว
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 พย. 66 11:02:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,111
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงาน ?หอการค้าแฟร์ ปี 2566
ผู้รับ : 1. โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
 หน่วยงานผู้ส่ง :   หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 พย. 66 10:55:18 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,110
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงาน ?หอการค้าแฟร์ ปี 2566
ผู้รับ : 1. โรงเรียนอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 3 พย. 66 10:52:19 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 1,711 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78   | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๓,๒๐๓,๑๘๐ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖