สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 30,463
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
ผู้รับ : 1. สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 9 มิย. 65 11:06:03 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 30,462
 เรื่อง : รายงานผลการตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในอาหาร
ผู้รับ : 1. เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 9 มิย. 65 10:57:04 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 30,461
 เรื่อง : การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนที่ตกหล่น
ผู้รับ : 1. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด 3. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ 4. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์ 5. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 9 มิย. 65 10:37:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,460
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนที่ตกหล่น
ผู้รับ : 1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 9 มิย. 65 10:26:38 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,459
 เรื่อง : ให้บริษัทพุทธธรรมประกันภัยจำกัด(มหาชน) หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 9 มิย. 65 10:12:01 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,458
ด่วนมาก


 เรื่อง : การฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904ฯ
ผู้รับ : 36 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 9 มิย. 65 10:03:15 น. ]

รับแล้ว : 32 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 4 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 30,457
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ผ่านระบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Meet (เอกสารเพิ่มเติม)
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 9 มิย. 65 10:01:43 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,456
ด่วนมาก


 เรื่อง : การฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904ฯ
ผู้รับ : 104 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 9 มิย. 65 10:01:14 น. ]

รับแล้ว : 63 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 41 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 30,455
ด่วนมาก


 เรื่อง : การฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904ฯ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 9 มิย. 65 09:59:34 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,454
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนที่ตกหล่น
ผู้รับ : 6 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 9 มิย. 65 09:58:45 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,453
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดอุตรดิตถ์(คบจ.) ครั้งที่ 3/2565
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 9 มิย. 65 09:47:53 น. ]

รับแล้ว : 5 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 30,452
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างบริการ (รายวัน)
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   โรงพยาบาลน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 9 มิย. 65 09:25:56 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,451
 เรื่อง : ขอเชิยประชุม
ผู้รับ : 1. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์ 2. สำนักงานเกษตรจังหวัด 3. สำนักงาน_ธ.ก.ส.จังหวัดอุตรดิตถ์ 4. สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 9 มิย. 65 09:06:51 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,450
 เรื่อง : รายงานผลการให้ความช่วยเหลือนักเรียนฯ
ผู้รับ : 1. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 9 มิย. 65 07:29:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,449
 เรื่อง : ผลการตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีในระบบ GFMIS ของส่วนราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
ผู้รับ : 1. โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2 4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1 5. มณฑลทหารบกที่35
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 มิย. 65 18:14:05 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,448
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เนื่องในโอกาศวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งครบรอบ24ปี
ผู้รับ : 1. สำนักงาน_กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 มิย. 65 16:28:19 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,447
 เรื่อง : โครงการบริจาคโลหิต 90 พรรษา 90 ล้านซีซี
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 มิย. 65 16:28:04 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,446
 เรื่อง : ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประจำเดือน มิถุนายน 2565)
ผู้รับ : 1. อบต.ท่าแฝก 2. อบต.น้ำไผ่ 3. อบต.น้ำไคร้ 4. อบต.บ้านฝาย 5. อบต.แสนตอ(อ.น้ำปาด)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 มิย. 65 16:06:58 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,445
 เรื่อง : แจ้งข้อสังเกตของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 มิย. 65 16:04:19 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,444
 เรื่อง : ประเด็นที่ได้รับมอบหมายจากการประชุมติดตามงานประจำสัปดาห์ของ ศอญ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 8 มิย. 65 16:03:30 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 2,242 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44   | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๖,๑๘๐,๘๑๘ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖