สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 53,785
ด่วน


 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร
ผู้รับ : 1. สถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 พย. 66 11:33:33 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,784
 เรื่อง : ขอส่งประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) เกี่ยวกับสินค้าควบคุมเพิ่มเติม
ผู้รับ : 1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 พย. 66 11:16:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,783
 เรื่อง : ขอส่งประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) เกี่ยวกับสินค้าควบคุมเพิ่มเติม
ผู้รับ : 16 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 พย. 66 11:13:36 น. ]

รับแล้ว : 15 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 53,782
 เรื่อง : กำหนดหัวหน้าองค์คณะและองค์คณะในการปรับเป็นพินัยฯ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 พย. 66 11:00:48 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,781
 เรื่อง : ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) รุ่นที่ 14 ประจำปี 2567
ผู้รับ : 12 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 พย. 66 10:41:54 น. ]

รับแล้ว : 9 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 3 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 53,780
 เรื่อง : ขอขอบคุณ
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 พย. 66 10:36:18 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,779
 เรื่อง : ขอขอบคุณ
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 พย. 66 10:35:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,778
 เรื่อง : การประชุมติดตามสถานการณ์ประจำสัปดาห์ ผ่านระบบทางไกล (VTC)
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 พย. 66 10:35:20 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,777
 เรื่อง : ขอขอบคุณ
ผู้รับ : 1. ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 พย. 66 10:34:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,776
 เรื่อง : การประชุมติดตามสถานการณ์ประจำสัปดาห์ ผ่านระบบทางไกล (VTC)
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 พย. 66 10:31:58 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,775
 เรื่อง : การฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรพื้นฐาน ภาค3 รุ่นที่ 4/67
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 พย. 66 10:27:29 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,774
 เรื่อง : การฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรพื้นฐาน ภาค3 รุ่นที่ 4/67
ผู้รับ : 144 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 พย. 66 10:25:38 น. ]

รับแล้ว : 92 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 52 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 53,773
 เรื่อง : การฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรพื้นฐาน ภาค3 รุ่นที่ 4/67
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 พย. 66 10:23:25 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,772
 เรื่อง : การฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรพื้นฐาน ภาค3 รุ่นที่ 4/67
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 พย. 66 10:21:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,770
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมโครงการประชุมชี้แจงและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การปรับเงื่อนไขวิธีการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
ผู้รับ : 1. สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2แยกวิจัยวัตถุมีพิษจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 พย. 66 10:04:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,769
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ยืมหีบบัตรเลือกตั้งและคูหาเลือกตั้ง
ผู้รับ : 1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 พย. 66 09:58:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,768
 เรื่อง : การลาพักผ่อนและออกนอกเขตจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 พย. 66 09:52:12 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,767
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การให้บริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 พย. 66 09:50:15 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 53,766
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมโครงการประชุมชี้แจงและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การปรับเงื่อนไขวิธีการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
ผู้รับ : 37 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 พย. 66 09:49:42 น. ]

รับแล้ว : 34 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 3 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 53,765
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : เร่งรัดสำรวจความเสียหายและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 17 พย. 66 09:45:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,779 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37   | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๓,๑๒๕,๘๖๗ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖