สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 30,781
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์พื้นที่และการขอใช้พื้นที่ตามระเบียบ ครั้งที่ 2/2565
ผู้รับ : 13 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 มิย. 65 11:27:49 น. ]

รับแล้ว : 11 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 30,780
 เรื่อง : ขอความร่วมมืิประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 3
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 มิย. 65 11:11:28 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,779
 เรื่อง : ขอความร่วมมืิประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 3
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ 3. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 มิย. 65 11:09:47 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,778
 เรื่อง : การตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 มิย. 65 11:08:04 น. ]

รับแล้ว : 4 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 5 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 30,777
 เรื่อง : ขอความร่วมมือสำรวจโครงการ/กิจกรรม งานเฉลิมพระเกียรติ
ผู้รับ : 1. เขื่อนสิริกิติ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 มิย. 65 10:59:41 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,776
 เรื่อง : ส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือตลอดชีพ
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2 [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 มิย. 65 10:27:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,775
ด่วน


 เรื่อง : การประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 3
ผู้รับ : 1. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 มิย. 65 10:14:55 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,774
 เรื่อง : การออกหน่วย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2565
ผู้รับ : 1. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 มิย. 65 09:51:35 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,773
 เรื่อง : การคัดเลือกคนดีศรีอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 มิย. 65 09:19:54 น. ]

รับแล้ว : 16 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 30,772
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลท่าเสา 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 3. โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ 4. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 5. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานที่ดินจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 มิย. 65 09:19:43 น. ]

รับแล้ว : 4 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 30,771
 เรื่อง : ขอแจ้งรายชื่อร่วมเป็นคณะกรรมการฯ
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 มิย. 65 09:13:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,770
 เรื่อง : แบบตอบรับอำเภอลับแล
ผู้รับ : 1. อบต.ด่านแม่คำมัน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 มิย. 65 09:06:38 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,769
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การร่วมกิจกรรมกับกองทุนการออมแห่งชาติ
ผู้รับ : 6 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 มิย. 65 09:05:47 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,768
 เรื่อง : ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์พื้นที่และการขอใช้พื้นที่ตามระเบียบ ครั้งที่ 2/2565
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์2 [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 16 มิย. 65 08:50:03 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,767
 เรื่อง : ขอความร่วมมือเสนอโครงการ/กิจกรรมพัฒนาด้านการศึกษา เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ.2566-2570
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 15 มิย. 65 18:27:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,766
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์พื้นที่และการขอใช้พื้นที่ตามระเบียบ ครั้งที่ 2/2565
ผู้รับ : 13 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : พุธ 15 มิย. 65 16:50:00 น. ]

รับแล้ว : 12 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 30,765
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาใช้ประโยชน์พื้นที่และการขอใช้พื้นที่ตามระเบียบ ครั้งที่ 2/2565
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : พุธ 15 มิย. 65 16:31:04 น. ]

รับแล้ว : 4 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 3 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 30,764
 เรื่อง : แจ้งผลการคัดเลือกและประเมินผลงานดีเด่นงานผู้สูงอายุ
ผู้รับ : 1. อบต.ด่านแม่คำมัน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : พุธ 15 มิย. 65 16:21:05 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,763
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์พื้นที่และการขอใช้พื้นที่ตามระเบียบ ครั้งที่ 2/ 2565
ผู้รับ : 6 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : พุธ 15 มิย. 65 16:15:24 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 30,762
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ฟรา มาร์โก ลุซซาโก (H.E. Fra? Marco Luzzago) เจ้าผู้ครองนครแห่งรัฐอธิปไตยทหาร ออร์เดอร์ ออฟ มอลตา ถึงแก่อสัญกรรม
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : พุธ 15 มิย. 65 15:56:57 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 2,242 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30   | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๖,๑๘๐,๖๕๙ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖