สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 29,403
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความร่วมือประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา
ผู้รับ : 1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 12 พค. 65 16:35:16 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,402
 เรื่อง : ขออนุญาตซื้อ มี ใช้ และย้ายวัตถุระเบิด
ผู้รับ : 1. มณฑลทหารบกที่35
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 12 พค. 65 16:16:31 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,401
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การเตรียมความพร้อมรับสถานการ์อุทกภัยก่อนเข้าฤดูฝน ปี 2565
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 12 พค. 65 16:14:49 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,400
 เรื่อง : ขออนุญาตซื้อ มี ใช้ และย้ายวัตถุระเบิด
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 12 พค. 65 16:14:47 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,399
 เรื่อง : ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคมในจังหวัด รุ่นที่ 2/2565
ผู้รับ : 1. สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 12 พค. 65 16:09:51 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,398
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยก่อนเข้าฤดูฝน ปี 2565
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 12 พค. 65 15:56:25 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,397
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญร่วมกิจกรรมเสวนา Km online
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 12 พค. 65 15:48:21 น. ]

รับแล้ว : 16 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 29,396
 เรื่อง : หลักสูตรนักปกครองระดับสูง นปส รุ่นที่ 78 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอท่าปลา 2. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 12 พค. 65 15:45:15 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,395
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญร่วมกิจกรรมเสวนา Km online
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 12 พค. 65 15:36:23 น. ]

รับแล้ว : 15 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 29,394
 เรื่อง : หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่มีผลงานดีเด่น (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปี พ.ศ ๒๕๖5
ผู้รับ : 1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39 3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 12 พค. 65 15:31:43 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,393
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การดำเนินงานตามผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 12 พค. 65 15:31:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,392
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การอบรม เครือข่ายผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมในสังคม
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 12 พค. 65 15:28:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,391
 เรื่อง : ขอเชิญให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 12 พค. 65 15:20:54 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,390
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจจังหวัดอุตรดิตถ์รายตำบล
ผู้รับ : 80 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 12 พค. 65 15:19:57 น. ]

รับแล้ว : 73 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 7 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 29,389
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเลื่อนการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2565
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 12 พค. 65 15:19:38 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,388
 เรื่อง : การประเมินตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน
ผู้รับ : 1. สำนักงาน_กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์ 2. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 12 พค. 65 15:14:38 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,387
 เรื่อง : การประเมินตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 12 พค. 65 15:12:55 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,386
 เรื่อง : การตรวจติดตามการดำเนินโครงการ การใช้จ่ายงบประมาณ และประเมินผลโครงการในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564/2565
ผู้รับ : 1. อบต.พญาแมน 2. อบต.นาอิน 3. อบต.คอรุม
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอพิชัย [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 12 พค. 65 15:11:08 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,385
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน(อบก)ส่วนจังหวัด
ผู้รับ : 11 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 12 พค. 65 15:03:03 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 29,384
 เรื่อง : เร่งรัดการขึ้นทะเบียนอาคารสิ่งปลูกสร้างเป็นที่ราชพัสดุ
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอพิชัย [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 12 พค. 65 15:01:42 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 2,242 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93   | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๖,๑๘๐,๘๙๖ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖