สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 37,376
 เรื่อง : ขอส่งร่างแผนปฏิบัติการด้านอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์(พ.ศ.2566-2570)ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 25 พย. 65 15:12:01 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,375
 เรื่อง : ขอส่งร่างแผนปฏิบัติการด้านอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์(พ.ศ.2566-2570)ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 25 พย. 65 15:11:04 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,374
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจ.อุตรดิตถ์ ครั้งที่ 11
ผู้รับ : 22 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 25 พย. 65 15:11:02 น. ]

รับแล้ว : 18 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 4 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 37,373
 เรื่อง : ขอส่งร่างแผนปฏิบัติการด้านอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์(พ.ศ.2566-2570)ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 25 พย. 65 15:09:51 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,372
 เรื่อง : ขอส่งร่างแผนปฏิบัติการด้านอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์(พ.ศ.2566-2570)ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานเกษตรจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 25 พย. 65 15:02:45 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,371
 เรื่อง : การคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 25 พย. 65 15:02:34 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,370
 เรื่อง : ขอส่งร่างแผนปฏิบัติการด้านอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์(พ.ศ.2566-2570)ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 25 พย. 65 15:01:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,369
 เรื่อง : การคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 25 พย. 65 15:01:00 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,368
 เรื่อง : การคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 25 พย. 65 14:59:14 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,367
 เรื่อง : ขอส่งร่างแผนปฏิบัติการด้านอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์(พ.ศ.2566-2570)ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 25 พย. 65 14:58:05 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,366
 เรื่อง : ขอส่งร่างแผนปฏิบัติการด้านอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์(พ.ศ.2566-2570)ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานคลังจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 25 พย. 65 14:55:09 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,363
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนส่งผลงานภาพวาด พ่อของแผ่นดิน ตามโครงการ น้องรำลึกพ่อหลวงำทยของกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 25 พย. 65 14:24:09 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,362
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากอากาศหนาวจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี พ.ศ. 2565-2566
ผู้รับ : 50 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 25 พย. 65 14:21:19 น. ]

รับแล้ว : 38 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 12 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 37,361
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากอากาศหนาวจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี พ.ศ. 2565-2566
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 25 พย. 65 14:19:46 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,360
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากอากาศหนาวจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี พ.ศ. 2565-2566
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 25 พย. 65 14:18:11 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,359
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากอากาศหนาวจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี พ.ศ. 2565-2566
ผู้รับ : 1. มณฑลทหารบกที่35
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 25 พย. 65 14:15:46 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,358
 เรื่อง : การประชุมคณะทำงานการแข่งขันกีฬาวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 25 พย. 65 13:57:38 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,357
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเสาไฟฟ้าเอนและสายไฟหย่อน
ผู้รับ : 1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 25 พย. 65 13:16:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,356
 เรื่อง : การรับสมัครสอบเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่นๆ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 25 พย. 65 12:36:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 37,355
 เรื่อง : การรับสมัครสอบเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่นๆ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)
ผู้รับ : 61 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 25 พย. 65 12:33:56 น. ]

รับแล้ว : 51 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 10 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>

มีเอกสาร 1,551 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33   | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๘,๒๖๘,๒๐๒ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖