สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 52,252
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม กบข.สัญจรออนไลน์
ผู้รับ : 46 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 16 ตค. 66 16:09:00 น. ]

รับแล้ว : 45 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 52,251
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประมาณการราคาการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างกรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 16 ตค. 66 16:05:52 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,250
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : เน้นย้ำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 16 ตค. 66 15:36:34 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,249
 เรื่อง : สรุปข้อตรวจพบที่สำคัญและข้อพึงระวังในการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 16 ตค. 66 15:31:48 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,248
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจำนวนประชากรในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพระเสด็จ
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 16 ตค. 66 15:19:24 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,247
 เรื่อง : แจ้งทางม้าลายสำหรับคนเดินเท้าชำรุด
ผู้รับ : 1. แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์1
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 16 ตค. 66 14:59:04 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,246
 เรื่อง : พิธีเจริญประพุทธมนต์
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลจริม
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 16 ตค. 66 14:58:29 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,245
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2566
ผู้รับ : 11 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 16 ตค. 66 14:45:17 น. ]

รับแล้ว : 10 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 52,244
 เรื่อง : ประชุม VCS กรมการปกครอง
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 16 ตค. 66 14:43:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,243
 เรื่อง : รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 22 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 16 ตค. 66 14:22:11 น. ]

รับแล้ว : 13 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 9 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 52,242
 เรื่อง : รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 173 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 16 ตค. 66 14:16:39 น. ]

รับแล้ว : 128 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 45 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 52,241
 เรื่อง : รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 215 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 16 ตค. 66 14:13:09 น. ]

รับแล้ว : 67 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 148 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 52,240
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการตรวจนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โครงการท้องถิ่นสัญจร)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลงิ้วงาม [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 16 ตค. 66 14:01:34 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,239
 เรื่อง : การดำเนินการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 322566 และครั้งที่ 332566
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 16 ตค. 66 13:56:33 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,238
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การอนุมัติงบบูรณาการฯ 2567 งวด 1
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 16 ตค. 66 13:54:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,237
 เรื่อง : ขอความร่วมมือในการจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการบริหารจัดการ ?การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมวิถีอัตลักษณ์?
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 16 ตค. 66 13:54:01 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,236
 เรื่อง : การพิจารณาขับเคลื่อนโครงการพัฒนาตามผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้านชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo ? social Map)
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 16 ตค. 66 13:50:53 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,235
 เรื่อง : สรุปผลการลงพื้นที่ตรวจราชการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ณ จังหวัดชัยภูมิ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 16 ตค. 66 13:48:34 น. ]

รับแล้ว : 8 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 52,234
 เรื่อง : แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 16 ตค. 66 13:42:05 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 52,233
 เรื่อง : ขอความร่วมมือเผยแพร่วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์และตำแหน่งงานว่าง
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 16 ตค. 66 13:25:40 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,777 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106   | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๓,๑๒๕,๗๒๐ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖