สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 62,212
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุตรดิตถื (ก.บ.จ.อต.) ครั้งที่ 2/2567
ผู้รับ : 1. แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์2
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 พค. 67 16:16:01 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 62,211
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุตรดิตถื (ก.บ.จ.อต.) ครั้งที่ 2/2567
ผู้รับ : 1. แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์1
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 พค. 67 16:10:38 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 62,210
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU และประชุมการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาของจังหวัดอุตรดิตถ์ก่อนเปิดภาคเรียน
ผู้รับ : 1. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 2. ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 พค. 67 16:09:08 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 62,209
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมกิจกรรม "จิบกาแฟ แลการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์" ประจำเดือนพฤษภาคม 2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 พค. 67 16:08:59 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 62,208
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุตรดิตถื (ก.บ.จ.อต.) ครั้งที่ 2/2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 พค. 67 16:08:31 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 62,207
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุตรดิตถื (ก.บ.จ.อต.) ครั้งที่ 2/2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 พค. 67 16:06:47 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 62,206
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU และประชุมการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาของจังหวัดอุตรดิตถ์ก่อนเปิดภาคเรียน
ผู้รับ : 6 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 พค. 67 16:05:28 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 62,205
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุตรดิตถื (ก.บ.จ.อต.) ครั้งที่ 2/2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานเกษตรจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 พค. 67 16:05:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 62,203
 เรื่อง : การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 พค. 67 15:59:47 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 62,202
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมกิจกรรม "จิบกาแฟ แลการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์" ประจำเดือนพฤษภาคม 2567
ผู้รับ : 13 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 พค. 67 15:59:33 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 62,201
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU และประชุมการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาของจังหวัดอุตรดิตถ์ก่อนเปิดภาคเรียน
ผู้รับ : 6 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 พค. 67 15:57:56 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 62,200
 เรื่อง : การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2 3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1 4. แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์2 5. สำนักงานทางหลวงชนบทที่9(อุตรดิตถ์)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 พค. 67 15:53:47 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 62,199
 เรื่อง : ส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2 [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 พค. 67 15:49:09 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 62,198
 เรื่อง : ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติราชภัฏพระนคร ประจำปี พ.ศ. 2567
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 พค. 67 15:47:48 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 62,197
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ได้รับความเดือดร้อนไม่มีน้ำใช้ในการเกษตร
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอพิชัย
 หน่วยงานผู้ส่ง :   กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 พค. 67 15:45:31 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 62,196
 เรื่อง : ขอสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลวังกะพี้
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 พค. 67 15:31:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 62,195
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 พค. 67 15:26:45 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 62,194
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การดำเนินโครงการอำเภออารยเกษตร เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 พค. 67 15:17:15 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 62,193
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การประชุมเพื่อติดตามโครงการต่างๆ และแก้ไขปัญหาอุปสรรคอย่างเร่งด่วน ตามตัวชี้วัดของกรมปศุสัตว์และจังหวัดอุตรดิตถ์ (งบพัฒนาจังหวัด) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 พค. 67 15:07:45 น. ]

รับแล้ว : 6 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 4 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 62,192
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอส่งคู่มือฝายดินซีเมนต์
ผู้รับ : 156 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 7 พค. 67 15:01:13 น. ]

รับแล้ว : 107 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 49 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>

มีเอกสาร 3,845 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117   | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192  | 193 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๓๑๗,๖๕๑ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖