สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 61,962
 เรื่อง : ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ประจำเดือน พฤษภาคม 2567)
ผู้รับ : 1. อบต.ผาเลือด 2. อบต.หาดล้า 3. เทศบาลตำบลจริม
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 2 พค. 67 08:59:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,961
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญเขเ่ร่วมประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการ
ผู้รับ : 1. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 2. สำนักงานประมงจังหวัด 3. สำนักงานสหกรณ์จังหวัด 4. สำนักงานเกษตรจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 2 พค. 67 08:44:14 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,960
 เรื่อง : แผนการรับบริขาคโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก เดือนพฤษภาคม 2567
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด 2. ที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน 3. ที่ว่าการอำเภอลับแล 4. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ 5. โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 2 พค. 67 08:43:33 น. ]

รับแล้ว : 4 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 61,959
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมสนทนาใน รายการ "กอ.รมน.จังหวัดอุตรดิตถ์ พบประชาชน"
ผู้รับ : 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   กอ.รมน.จว.อต. [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 2 พค. 67 08:27:24 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,958
 เรื่อง : ส่งรายงานการประชุม กศจ.อุตรดิตถ์ ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 1 พค. 67 18:47:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,957
 เรื่อง : ส่งรายงานการประชุม กศจ.อุตรดิตถ์ ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2 3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 1 พค. 67 18:28:07 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,956
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (pm2.5)ปี2566-2567
ผู้รับ : 30 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : พุธ 1 พค. 67 17:17:18 น. ]

รับแล้ว : 26 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 4 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 61,955
 เรื่อง : โครงการ "การคลังภาครัฐโปร่งใส อุตรดิตถ์ร่วมใจ ต้านทุจริต UTT Fiscal Clean"
ผู้รับ : 23 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 1 พค. 67 17:14:46 น. ]

รับแล้ว : 22 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 61,954
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (pm2.5)ปี2566-2567
ผู้รับ : 1. มณฑลทหารบกที่35
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : พุธ 1 พค. 67 17:13:19 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,953
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : รายานผลตามนโยบาย NO GiftPolicy รอบ 6 เดือน
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พุธ 1 พค. 67 16:42:52 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,952
 เรื่อง : ขอส่งแบบรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ครั้งที่ ๑ (รอบ ๖ เดือน)
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสถิติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 1 พค. 67 16:42:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,951
 เรื่อง : ขอส่งข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan)
ผู้รับ : 1. สำนักงานจัดหางานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 1 พค. 67 16:33:31 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,950
 เรื่อง : การประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดขบวนเทิดพระเกียรติและขบวนแห่เครื่องสักการะพระบรมธาตุทุ่งยั้ง งานประเพณีอัฏฐมีบูชา (เพิ่มประกาศ)
ผู้รับ : 22 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 1 พค. 67 16:30:07 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,949
 เรื่อง : บุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน์ "บึงช่อ"
ผู้รับ : 1. อบต.บ้านดารา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอพิชัย [ ส่งเมื่อ : พุธ 1 พค. 67 16:29:20 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,947
 เรื่อง : การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง
ผู้รับ : 140 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พุธ 1 พค. 67 16:16:49 น. ]

รับแล้ว : 98 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 42 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 61,946
 เรื่อง : การตรวจสอบรายงานขอเบิกเงินจากคลัง
ผู้รับ : 1. สำนักงานคลังจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 1 พค. 67 16:13:18 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,945
 เรื่อง : การประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดขบวนเทิดพระเกียรติและขบวนแห่เครื่องสักการะพระบรมธาตุทุ่งยั้ง งานประเพณีอัฏฐมีบูชา (เพิ่มประกาศ)
ผู้รับ : 22 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 1 พค. 67 16:00:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,943
 เรื่อง : ส่งโครงการบริหารจัดการศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด (บ้านรักษ์สี่ขาอุตรดิตถ์)
ผู้รับ : 16 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   อบต.ชัยจุมพล [ ส่งเมื่อ : พุธ 1 พค. 67 15:54:46 น. ]

รับแล้ว : 15 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 61,941
 เรื่อง : การเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่พนักงานครูเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : พุธ 1 พค. 67 15:42:53 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,940
 เรื่อง : ขอส่งแบบรายงานผลสรุปสถานการณ์ข่าวของจังหวัดโครงการประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตรและสหกรณ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2แยกวิจัยวัตถุมีพิษจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 1 พค. 67 15:19:00 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,837 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128   | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๓๑๖,๒๒๗ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖