สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 31,815
 เรื่อง : ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ?เสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai?
ผู้รับ : 131 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 กค. 65 14:28:03 น. ]

รับแล้ว : 92 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 39 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 31,814
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมงานพิธีบวงสรวงเจริญพระพุทธมนต์และสใโภชอัญเชิญรูปดหมือนพระศรีสุริยวงศ์ เจ้าเมืองแพร่ ในสมัยกรุงธนบุรีขึ้นประดิษฐานบนแท่น
ผู้รับ : 1. มณฑลทหารบกที่35
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 กค. 65 14:25:26 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,813
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมงานพิธีบวงสรวงเจริญพระพุทธมนต์และสใโภชอัญเชิญรูปดหมือนพระศรีสุริยวงศ์ เจ้าเมืองแพร่ ในสมัยกรุงธนบุรีขึ้นประดิษฐานบนแท่น
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 กค. 65 14:23:41 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,812
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมงานพิธีบวงสรวงเจริญพระพุทธมนต์และสใโภชอัญเชิญรูปดหมือนพระศรีสุริยวงศ์ เจ้าเมืองแพร่ ในสมัยกรุงธนบุรีขึ้นประดิษฐานบนแท่น
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอฟากท่า
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 กค. 65 14:20:18 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,811
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมงานพิธีบวงสรวงเจริญพระพุทธมนต์และสใโภชอัญเชิญรูปดหมือนพระศรีสุริยวงศ์ เจ้าเมืองแพร่ ในสมัยกรุงธนบุรีขึ้นประดิษฐานบนแท่น
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอตรอน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 กค. 65 14:19:00 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,810
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมงานพิธีบวงสรวงเจริญพระพุทธมนต์และสใโภชอัญเชิญรูปดหมือนพระศรีสุริยวงศ์ เจ้าเมืองแพร่ ในสมัยกรุงธนบุรีขึ้นประดิษฐานบนแท่น
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 กค. 65 14:15:08 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,809
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมงานพิธีบวงสรวงเจริญพระพุทธมนต์และสใโภชอัญเชิญรูปดหมือนพระศรีสุริยวงศ์ เจ้าเมืองแพร่ ในสมัยกรุงธนบุรีขึ้นประดิษฐานบนแท่น
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอท่าปลา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 กค. 65 14:11:55 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,808
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมงานพิธีบวงสรวงเจริญพระพุทธมนต์และสใโภชอัญเชิญรูปดหมือนพระศรีสุริยวงศ์ เจ้าเมืองแพร่ ในสมัยกรุงธนบุรีขึ้นประดิษฐานบนแท่น
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 กค. 65 14:10:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,807
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมงานพิธีบวงสรวงเจริญพระพุทธมนต์และสใโภชอัญเชิญรูปดหมือนพระศรีสุริยวงศ์ เจ้าเมืองแพร่ ในสมัยกรุงธนบุรีขึ้นประดิษฐานบนแท่น
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 กค. 65 14:06:43 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,806
 เรื่อง : การจัดงาน "วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา"
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอตรอน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 กค. 65 14:03:51 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,804
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การดำเนินการศึกษาอบรมปลัดอำเภอประจำปี 2556 รุ่นที่ 256 257
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอฟากท่า 2. ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก 3. ที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 กค. 65 14:02:55 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,803
 เรื่อง : การรับรองผลการประเมินตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ประจำปี 2565
ผู้รับ : 1. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 2. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 3. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด 4. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 5. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 กค. 65 13:39:02 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,802
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่พระบูชา ?สมเด็จองค์ปฐม? พร้อมตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ปี 2554
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 กค. 65 13:38:58 น. ]

รับแล้ว : 8 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 31,801
 เรื่อง : การรับรองผลการประเมินตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ประจำปี 2565
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 กค. 65 13:37:28 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,800
 เรื่อง : สรุปผลรายงานการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เดือนกรกฎาคม 2565)
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 กค. 65 13:37:01 น. ]

รับแล้ว : 8 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 31,799
 เรื่อง : การดำเนินการกรณีมีการก่อสร้างอาคารในที่ดินของรัฐโดยมิชอบ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 กค. 65 13:35:06 น. ]

รับแล้ว : 8 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 31,798
 เรื่อง : ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 กค. 65 13:31:59 น. ]

รับแล้ว : 8 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 31,797
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบศูนย์บริหารจัดการน้ำ อย่างเป็นระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 กค. 65 13:27:58 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,796
 เรื่อง : การตอบรับนักเรียนฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
ผู้รับ : 1. วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลจริม [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 กค. 65 13:02:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 31,795
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจการรับรู้ เรื่อง การบริโภคพืชผักปลอดภัย
ผู้รับ : 30 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 กค. 65 11:49:10 น. ]

รับแล้ว : 27 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 3 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>

มีเอกสาร 3,144 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138   | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๗,๐๗๗,๙๙๖ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖