| กลับไปหน้าแรก |

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์


ต้องการบันทึกข้อมูล
สามารถแนบเอกสารคำสั่งที่ scan แล้วหรือแก้ไขข้อความได้โดยคลิกที่ field "เรื่อง"
การแนบคำสั่งไว้ในฐานข้อมูลขอความกรุณา scan เป็นไฟล์ชนิด *.pdf ขนาด A4, ความละเอียด 300 px., สี (color)
เรื่อง ลงวันที่ ชื่อหน่วยงาน
  การคัดเลือกสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   30 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   29 พฤศจิกายน 2566 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ประสานงานการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับศักราชใหม่ 2567   29 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ   28 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
  ขายทอดตลาดครุภัณฑ์   28 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าปลา
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   28 พฤศจิกายน 2566 รพ.สต.ห้วยฮ้า
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าซื้อบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุม สำหรับการประชุมผู้บริหาร และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำโครงป้ายห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง
  ประกาศจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 พฤศจิกายน 2566 รพ.สต.ป่าเซ่า
  ประกาศจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 พฤศจิกายน 2566 รพ.สต.ป่าเซ่า
  ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 พฤศจิกายน 2566 รพ.สต.ป่าเซ่า
  ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 พฤศจิกายน 2566 รพ.สต.ป่าเซ่า
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำชั้นวางรองเท้า 5 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำโต๊ะวางเครื่องวัดความดันโลหิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 พฤศจิกายน 2566 รพ.สต.วังสีสูบ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมากรุระแนงรอบเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 พฤศจิกายน 2566 รพ.สต.วังสีสูบ
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   22 พฤศจิกายน 2566 รพ.สต.วังสีสูบ
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   22 พฤศจิกายน 2566 รพ.สต.วังสีสูบ
  การสิ้นสุดสาธารณภัยในเขตพื้นที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์   21 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์   21 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  การเช่าที่ดินวัดป่าแดด (ร้าง) หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์   21 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2567   20 พฤศจิกายน 2566 รพ.สต.ป่าเซ่า
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุม ตามโครงการสนับสนุนเบี้ยประชุม และค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ (อกสจ.) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ ตามโครงการสนับสนุนเบี้ยประชุม และค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ (อกสจ.) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเภสัชกร   20 พฤศจิกายน 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญจังหวัดอุตรดิตถ์ สำหรับรอบการประเมินครั้งที่ 1/2567 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)   15 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  สิ้นสุดสาธารณภัย/สถานการณ์ภัยพิบัตืกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย)   15 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุุทกภัย) ในพื้นที่อำเภอทองแสนขัน   15 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อลูกประคบสมุนไพรสด (ตามมาตราฐาน)   14 พฤศจิกายน 2566 รพ.สต.วังกะพี้
  แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จังหวัดอุตรดิตถ์   14 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำแผ่นพับให้ความรู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำชุดนิทรรศการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารใบความรู้การส่งเสริมพัฒนาการเด็กและโภชนาการในเด็ก 0 – 5 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณข้างรั้ว รพ.สต.ม่อนดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10 พฤศจิกายน 2566 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำระแนงบังแดดด้านหน้ารพ.สต.ม่อนดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10 พฤศจิกายน 2566 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการแพทย์   10 พฤศจิกายน 2566 รพ.สต.วังสีสูบ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างจัดำเอกสารวาระการประชุม ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนัะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์   9 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดคัดกรองพัฒนาการ DSPM โดยวิธีเฉพาะเจะจง   8 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำคู่มือแก่คู่รักให้ความรู้ตั้งแต่กระบวน การเตรียมตัววางแผนครอบครัว เตรียมพร้อมก่อนตั้งครรภ์ การปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ์และหลังคลอดทารก โดยวิธีเฉพาะเจะจง   8 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์ การตั้งครรภ์คุณภาพ การดูแลหลังคลอด โดยวิธีเฉพาะเจะจง   8 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

บันทึกข้อมูลไว้ 1024 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกเลือกดูหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
จำนวนการใช้งาน 33,128,198 ครั้ง


จัดทำโดย
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์
© Copy right
พัฒนา application โดย สถานีสื่อสารจังหวัดอุตรดิตถ์
โทร. : 055 400700 ต่อ 22160
ลิขสิทธิ์เลขที่ ลข 111430