| กลับไปหน้าแรก |

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์


ต้องการบันทึกข้อมูล
สามารถแนบเอกสารคำสั่งที่ scan แล้วหรือแก้ไขข้อความได้โดยคลิกที่ field "เรื่อง"
การแนบคำสั่งไว้ในฐานข้อมูลขอความกรุณา scan เป็นไฟล์ชนิด *.pdf ขนาด A4, ความละเอียด 300 px., สี (color)
เรื่อง ลงวันที่ ชื่อหน่วยงาน
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ตามโครงการส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11 สิงหาคม 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ตามโครงการส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11 สิงหาคม 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค ๔.๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11 สิงหาคม 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าผ้าสำหรับใส่เอกสารประกอบการประชุม ตามโครงการส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10 สิงหาคม 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ตามโครงการส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10 สิงหาคม 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุมฯ โครงการส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10 สิงหาคม 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอตรดิตถ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10 สิงหาคม 2566 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์   10 สิงหาคม 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามโครงการตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9 สิงหาคม 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่   8 สิงหาคม 2566 รพ.สต.แสนตอ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ   8 สิงหาคม 2566 รพ.สต.แสนตอ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว   8 สิงหาคม 2566 รพ.สต.แสนตอ
  ผลการคัดเลือก "คนดีศรีจังหวัดอุตรดิตถ์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประเภทกิตติมศักดิ์ และสื่อมวลชนคุณธรรม   8 สิงหาคม 2566 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการศึกษาสำรวจสถานการณ์คุณธรรมของประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์   8 สิงหาคม 2566 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเเซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 สิงหาคม 2566 รพ.สต.ชายเขา
  การสร้างวัด   8 สิงหาคม 2566 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ   8 สิงหาคม 2566 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
  การบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566   8 สิงหาคม 2566 สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์   8 สิงหาคม 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุในการประชุม โครงการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านโดยจิตอาสาเยาวชน   8 สิงหาคม 2566 รพ.สต.น้ำริด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายพัสดุชำรุด   7 สิงหาคม 2566 รพ.สต.ห้วยฮ้า
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแถบตรวจน้ำตาลในเลือดพร้อมเข็มเจาะ   7 สิงหาคม 2566 รพ.สต.แสนตอ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(ลำโพงขยายเสียง)   7 สิงหาคม 2566 รพ.สต.แสนตอ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว   7 สิงหาคม 2566 รพ.สต.แสนตอ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการ   7 สิงหาคม 2566 รพ.สต.แสนตอ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร   7 สิงหาคม 2566 รพ.สต.แสนตอ
  รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ   7 สิงหาคม 2566 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัเลือก   3 สิงหาคม 2566 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคล้พื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์   3 สิงหาคม 2566 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์   27 กรกฎาคม 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.วังกะพี้
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน   27 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.วังกะพี้
  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์   27 กรกฎาคม 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  ผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชน เพื่อรับประกาศเกียรติคุณ "วัฒนธรรมวินิต" ประจำปี 2566   27 กรกฎาคม 2566 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ และตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์   27 กรกฎาคม 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ และตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ สั   27 กรกฎาคม 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.ชายเขา
  เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยจากช้างป่า) ในพื้นที่อำเภอบ้านโคก   26 กรกฎาคม 2566 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุม สำหรับการประชุมผู้บริหาร และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26 กรกฎาคม 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  รับสมัครประกวดออกแบบตัดเย็บ "ชุดผ้าไทยใส่ให้สนุก"   26 กรกฎาคม 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  การคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566   25 กรกฎาคม 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อชุดตรวจระดับน้ำตาลในเลือดตามโครงการใส่ใจสุขภาพห่างไกลโรคเบาหวานเเละโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน ปีงบประมาณ 2566   24 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.ชายเขา
  หลักเกณฑ์การประกวดเรียงความ และประกวดคลิปวีดิโอ หัวข้อ "ความรักของแม่" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง   24 กรกฎาคม 2566 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.ป่าเซ่า
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารโครงการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านโดยจิตอาสาเยาวชน   24 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.น้ำริด
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ขอจัดซื้อวัสดุในการประชุมโครงการป้องกันอุบัติเหตุจราจร   24 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.น้ำริด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายพัสดุชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.งิ้วงาม
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาถ่ายเอกสาร รพ.สต.ม่อนดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาถ่ายเอกสารโครงการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแถบตรวจหาน้ำตาลในกระแสโลหิตพร้อมเข็มโครงการตรวจคัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงประชาชนอายุ ๓๕ ปีขึ้นไปต่อการเกิดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)

บันทึกข้อมูลไว้ 889 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกเลือกดูหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
จำนวนการใช้งาน 32,300,915 ครั้ง


จัดทำโดย
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์
© Copy right
พัฒนา application โดย สถานีสื่อสารจังหวัดอุตรดิตถ์
โทร. : 055 400700 ต่อ 22160
ลิขสิทธิ์เลขที่ ลข 111430