| กลับไปหน้าแรก |

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์


ต้องการบันทึกข้อมูล
สามารถแนบเอกสารคำสั่งที่ scan แล้วหรือแก้ไขข้อความได้โดยคลิกที่ field "เรื่อง"
การแนบคำสั่งไว้ในฐานข้อมูลขอความกรุณา scan เป็นไฟล์ชนิด *.pdf ขนาด A4, ความละเอียด 300 px., สี (color)
เรื่อง ลงวันที่ ชื่อหน่วยงาน
  ประกวดราคาจ้างเหมาฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายระยะเรื้อรังด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   18 เมษายน 2566 โรงพยาบาลลับแล
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างจัดทำเอกสารวาระการประชุม จ้างจัดทำเอกสารวาระการประชุม ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   18 เมษายน 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   18 เมษายน 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำมุมคัดกรองโรคติดต่อ   18 เมษายน 2566 รพ.สต.วังสีสูบ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมประตูห้องซัพพลาย   18 เมษายน 2566 รพ.สต.วังสีสูบ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาบ้านพัก   12 เมษายน 2566 รพ.สต.วังสีสูบ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาสำรวจ บันทึกข้อมูลประชากรกลางปี และบันทึกผลการคัดกรองผู้สูงอายุ   12 เมษายน 2566 รพ.สต.วังสีสูบ
  เผยอพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน   12 เมษายน 2566 รพ.สต.แสนตอ
  เผยอพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซื้อรถเข็นชนิดนอน   12 เมษายน 2566 รพ.สต.แสนตอ
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11 เมษายน 2566 รพ.สต.พระฝาง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11 เมษายน 2566 รพ.สต.พระฝาง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11 เมษายน 2566 รพ.สต.พระฝาง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อคุรุภัณฑ์งานบ้านงานครัวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10 เมษายน 2566 รพ.สต.วังกะพี้
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10 เมษายน 2566 รพ.สต.วังกะพี้
  การกำหนดเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียน ปี 2566   10 เมษายน 2566 สำนักงานเกษตรจังหวัด
  มาตรการป้องกันผลผลิตทุเรียนอ่อนหรือด้อยคุณภาพออกสู่จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2566   10 เมษายน 2566 สำนักงานเกษตรจังหวัด
  ขอความร่วมมือเกษตรกรและผู้ประกอบการจำหน่ายทุเรียนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2566   10 เมษายน 2566 สำนักงานเกษตรจังหวัด
  เผยอพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   10 เมษายน 2566 รพ.สต.แสนตอ
  เผยอพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   10 เมษายน 2566 รพ.สต.แสนตอ
  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ   10 เมษายน 2566 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  ประมวจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์   9 เมษายน 2566 สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  ข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดอุตรดิตถ์   9 เมษายน 2566 สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  รับสมัครประกวดผ้าลายพระราชทาน "ผ้าลายดอกรักราชกัญญา" และงานหัตถกรรม   7 เมษายน 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกา่ศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงที่รอรับบริการผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7 เมษายน 2566 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้น   5 มีนาคม 2566 รพ.สต.วังสีสูบ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดสวนหย่อม   5 มีนาคม 2566 รพ.สต.วังสีสูบ
  กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป สังกัด เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์   5 เมษายน 2566 เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  รายชื่อผู้มีสิทธืการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณเงินร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป สังกัดเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์   5 เมษายน 2566 เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖   5 เมษายน 2566 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  การประกวดร้องเพลงในงานประเพณีสงกรานต์จังหวดอุตรดิตถ์   5 เมษายน 2566 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  การประกวดหนูน้อยสงกรานต์ในงานประเพณีสงกรานต์จังหวัดอุตรดิตถ์   5 เมษายน 2566 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  ประกา่ศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5 เมษายน 2566 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  ประกา่ศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5 เมษายน 2566 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  ประกา่ศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5 เมษายน 2566 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 จังหวัดอุตรดิต์   5 เมษายน 2566 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดอุตรดิตถ์   31 มีนาคม 2566 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ (บุคคลธรรมดา) ตามโครงการส่งเสริมนักการตลาดรุ่นใหม่   31 มีนาคม 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ตามโครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารงานประกันสังคมประจำปี 2566   31 มีนาคม 2566 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกกหม่อนแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   30 มีนาคม 2566 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ชุดน้ำยาตรวจวิเคาะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา)   30 มีนาคม 2566 โรงพยาบาลลับแล
  ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอพิชัย ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์   30 มีนาคม 2566 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  ยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอพิชัย ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   29 มีนาคม 2566 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องหน่วยจ่ายกลางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29 มีนาคม 2566 รพ.สต.วังกะพี้
  การรณรงค์การสร้างอัตลักษณ์องค์กร ด้วยการแต่งกายเครื่องแบบสีกากีและผ้าไทย   29 มีนาคม 2566 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
  ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29 มีนาคม 2566 รพ.สต.ป่าเซ่า
  ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้เหล็ก4ที่นั่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29 มีนาคม 2566 รพ.สต.ป่าเซ่า
  ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศติดผนังชนิดอินเวอร์เตอร์30,บีทียู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29 มีนาคม 2566 รพ.สต.ป่าเซ่า
  ประกาศจัดจ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29 มีนาคม 2566 รพ.สต.ป่าเซ่า
  ประกาศจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29 มีนาคม 2566 รพ.สต.ป่าเซ่า
  ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29 มีนาคม 2566 รพ.สต.ป่าเซ่า

บันทึกข้อมูลไว้ 889 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกเลือกดูหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
จำนวนการใช้งาน 32,300,289 ครั้ง


จัดทำโดย
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์
© Copy right
พัฒนา application โดย สถานีสื่อสารจังหวัดอุตรดิตถ์
โทร. : 055 400700 ต่อ 22160
ลิขสิทธิ์เลขที่ ลข 111430