| กลับไปหน้าแรก |

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์


ต้องการบันทึกข้อมูล
สามารถแนบเอกสารคำสั่งที่ scan แล้วหรือแก้ไขข้อความได้โดยคลิกที่ field "เรื่อง"
การแนบคำสั่งไว้ในฐานข้อมูลขอความกรุณา scan เป็นไฟล์ชนิด *.pdf ขนาด A4, ความละเอียด 300 px., สี (color)
เรื่อง ลงวันที่ ชื่อหน่วยงาน
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตและเครื่องชั่งน้ำหนักโครงการตรวจคัดกรอง และประเมินปัจจัยเสี่ยงประชาชนอายุ ๓๕ ปีขึ้นไปต่อการเกิดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  ผลการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   21 กรกฎาคม 2566 ที่ทำการปกครองจังหวัด
  ผลการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   21 กรกฎาคม 2566 ที่ทำการปกครองจังหวัด
  ผู้ชนะการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์รถแทร็กเตอร์ที่ชำรุด เสื่อมสภาและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 1 คัน   21 กรกฎาคม 2566 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายพัสดุชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.ป่าเซ่า
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการเเพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.ชายเขา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทาสีตู้โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.วังสีสูบ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุรายการระบบผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้งอาคารที่ทำการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 กรกฎาคม 2566 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง
  ถอนการอายัดทรัพย์สิน   19 กรกฎาคม 2566 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงภายในห้องหน่วยจ่ายกลางและระบบประปาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.วังกะพี้
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาซ่อมคุรุภัณฑ์ยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.วังกะพี้
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้ง อาคารที่ทำการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18 กรกฎาคม 2566 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง
  ประกาศจัดซื้อวัสดไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.ป่าเซ่า
  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์   18 กรกฎาคม 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  ยกเลิกการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์เครื่องสีข้าวกล้องที่ชำรุดเสื้อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในการราชการ จำนวน 1 เครื่อง   18 กรกฎาคม 2566 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   18 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.วังสีสูบ
  อายัดทรัพย์สิน   17 กรกฎาคม 2566 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
  อายัดทรัพย์สิน   17 กรกฎาคม 2566 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
  จ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าในบริเวณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคุ้งตะเภา   14 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  ประกาศจัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการตรวจคัดกรองมะเร็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.ป่าเซ่า
  ประกาศจัดจ้างถ่ายเอกสารโครงการค้นหาใส่ใจป้องกันภัยภาวะพึ่งพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.ป่าเซ่า
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโครงการคัดกรอง HT DM   14 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.น้ำริด
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการไข้เลือดออก   14 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.น้ำริด
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และเครื่องเขียน โครงการ อสม.ตำบลน้ำริดยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพช่องปาก   14 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.น้ำริด
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(ซองสเตอร์ไรด์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.น้ำริด
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านโดยจิตอาสาเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.น้ำริด
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลน้ำริด   14 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.น้ำริด
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ขอจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันแก้ไขอุบัติเหตุทางจราจร   14 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.น้ำริด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารื้อถอนถังเก็บน้ำฝน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.น้ำริด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน หมู่ที่ ๓-หมู่ที่ ๕ ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ความยาวไม่น้อยกว่า ๙๐ เมตร ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12 กรกฎาคม 2566 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  เผยอพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(ลำโพรงขยายเสียง)   12 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.แสนตอ
  เผยอพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว   12 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.แสนตอ
  เผยอพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จ้างเหมาทำป้าย   12 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.แสนตอ
  เผยอพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร   12 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.แสนตอ
  เผยอพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซื้อแถบตรวจน้ำตาลพร้อมเข็มเจาะ   12 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.แสนตอ
  สิ้นสุดสาธารณภัย/สถานการณ์ภัยพิบัตืกรณีฉุกเฉิน (อัคคีภัย)   12 กรกฎาคม 2566 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อัคคีภัย) ในพื้นที่อำเภอพิชัย   12 กรกฎาคม 2566 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์มาตรการลดความเดือดร้อนให้แก่ลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการไกล่เกลี่ยและลดความเดือดร้อนให้แก่ลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กิจกรรมที่ ๑ การประชาสัมพันธ์มาตรการลดความเดือดร้อนให้แก่ลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11 กรกฎาคม 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอสาร (แบบฟอร์มตามประกาศฯ) โครงการไกล่เกลี่ยและลดความเดือดร้อนให้แก่ลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กิจกรรมที่ ๑ การประชาสัมพันธ์มาตรการลดความเดือดร้อนให้แก่ลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11 กรกฎาคม 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โครงการไกล่เกลี่ยและลดความเดือดร้อนให้แก่ลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กิจกรรมที่ ๑ การประชาสัมพันธ์มาตรการลดความเดือดร้อนให้แก่ลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11 กรกฎาคม 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11 กรกฎาคม 2566 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญจังหวัดอุตรดิตถ์ สำหรับรอบการประเมินที่ 2/2566   11 กรกฎาคม 2566 สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด)
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ 2566   11 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ 2566   11 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแถบตรวจน้ำตาลในเลือด โครงการ DM HT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.น้ำริด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตสูง โครงการ DM HT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.น้ำริด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยต้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.ห้วยต้า
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยต้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.ห้วยต้า
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจัดจ้างทำบู๊ท นวตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านปางหมิ่น   10 กรกฎาคม 2566 รพ.สต.ปางหมิ่น

บันทึกข้อมูลไว้ 889 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกเลือกดูหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
จำนวนการใช้งาน 32,302,709 ครั้ง


จัดทำโดย
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์
© Copy right
พัฒนา application โดย สถานีสื่อสารจังหวัดอุตรดิตถ์
โทร. : 055 400700 ต่อ 22160
ลิขสิทธิ์เลขที่ ลข 111430