| กลับไปหน้าแรก |

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์


ต้องการบันทึกข้อมูล
สามารถแนบเอกสารคำสั่งที่ scan แล้วหรือแก้ไขข้อความได้โดยคลิกที่ field "เรื่อง"
การแนบคำสั่งไว้ในฐานข้อมูลขอความกรุณา scan เป็นไฟล์ชนิด *.pdf ขนาด A4, ความละเอียด 300 px., สี (color)
เรื่อง ลงวันที่ ชื่อหน่วยงาน
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์เอกสาร   29 มิถุนายน 2566 รพ.สต.แสนตอ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว   29 มิถุนายน 2566 รพ.สต.แสนตอ
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566   29 มิถุนายน 2566 รพ.สต.วังสีสูบ
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   29 มิถุนายน 2566 รพ.สต.วังสีสูบ
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พศ.2566   29 มิถุนายน 2566 รพ.สต.วังกะพี้
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุทันตกรรม   27 มิถุนายน 2566 รพ.สต.วังสีสูบ
  ประกาศผลการจ้างเหมากำจัดสิ่งปฏิกูล(ดูดส้วม)   27 มิถุนายน 2566 รพ.สต.ห้วยฮ้า
  ประกาศผลการจ้างเหมาย้ายจุดและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ   27 มิถุนายน 2566 รพ.สต.ห้วยฮ้า
  ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26 มิถุนายน 2566 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแถบตรวจเบาหวานพร้อมเข็ม   26 มิถุนายน 2566 รพ.สต.พระฝาง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนัก   26 มิถุนายน 2566 รพ.สต.พระฝาง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบรรจุน้ำยาเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26 มิถุนายน 2566 รพ.สต.งิ้วงาม
  ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดรูปที่ิดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   22 มิถุนายน 2566 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเป้าหมายตามระบบ มชช. และการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเป้าหมายตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเป้าหมายตามระบบ มชช. และการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเป้าหมายตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 มิถุนายน 2566 รพ.สต.ป่าเซ่า
  ประกาศจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 มิถุนายน 2566 รพ.สต.ป่าเซ่า
  ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 มิถุนายน 2566 รพ.สต.ป่าเซ่า
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแอร์และล้างแอร์   22 มิถุนายน 2566 รพ.สต.วังสีสูบ
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   22 มิถุนายน 2566 รพ.สต.วังสีสูบ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยต้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 มิถุนายน 2566 รพ.สต.ห้วยต้า
  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์   21 มิถุนายน 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566   21 มิถุนายน 2566 รพ.สต.ป่าเซ่า
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ หมายเลขทะเบียน นข 2680 อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ปริ้นเตอร์) รพ.สต.บ้านปางหมิ่น   21 มิถุนายน 2566 รพ.สต.ปางหมิ่น
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ หมายเลขทะเบียน กฉ 2406 อุตรดิตถ์ (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์   21 มิถุนายน 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำหรับไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๖) โดบวิธีเฉพาะเจาะจง   20 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  แต่งตั้งกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาโรงจอดรถเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยฮ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 มิถุนายน 2566 รพ.สต.ห้วยฮ้า
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุม ตามโครงการสนับสนุนเบี้ยประชุม และค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ (อกสจ.) ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ขายตลาดพัสดุครุภัณฑ์รถแทร็กที่ชำรุด เสื่อสภาพและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ (ไม่มีเล่มทะเบียน) จำนวน 1 คัน   19 มิถุนายน 2566 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์เคร่องสีข้าวกล้องที่ชำรุด เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นต้องใข้ในราชการ จำนวน 1 เครื่อง   19 มิถุนายน 2566 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ ตามโครงการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดหนุนเสริมสัมมาชีพชุมชน แก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ผ่านการบำบัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  ประกา่ศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16 มิถุนายน 2566 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  ประกา่ศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16 มิถุนายน 2566 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ 2566   16 มิถุนายน 2566 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมห้อง Supply   16 มิถุนายน 2566 รพ.สต.น้ำริด
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมห้องแพทยืแผนไทย   16 มิถุนายน 2566 รพ.สต.น้ำริด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโปรเจกเตอร์   16 มิถุนายน 2566 รพ.สต.วังสีสูบ
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   16 มิถุนายน 2566 รพ.สต.วังสีสูบ
  รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ และตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์   16 มิถุนายน 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องขูดหินปูนแบบ Electro Magnetic โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)   16 มิถุนายน 2566 รพ.สต.งิ้วงาม
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องหน่วยจ่ายกลาง(Supply) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)   16 มิถุนายน 2566 รพ.สต.งิ้วงาม
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน   15 มิถุนายน 2566 รพ.สต.วังสีสูบ
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน   15 มิถุนายน 2566 รพ.สต.วังสีสูบ
  ประกาศผู้ชนะการจ้างก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องสุขา รพ.สต.ผาเลือด   15 มิถุนายน 2566 รพ.สต.ผาเลือด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายสำนักงาน   15 มิถุนายน 2566 รพ.สต.แสนตอ
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   14 มิถุนายน 2566 รพ.สต.งิ้วงาม
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)   14 มิถุนายน 2566 รพ.สต.งิ้วงาม

บันทึกข้อมูลไว้ 889 รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกเลือกดูหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
จำนวนการใช้งาน 32,302,470 ครั้ง


จัดทำโดย
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์
© Copy right
พัฒนา application โดย สถานีสื่อสารจังหวัดอุตรดิตถ์
โทร. : 055 400700 ต่อ 22160
ลิขสิทธิ์เลขที่ ลข 111430