สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 410 หน่วยงาน
1. ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411977 ต่อ 22378
2. เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411235
3. หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด โทร. 055411977 ต่อ 21913
4. กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411660 22314
5. สำนักงานสัสดีอำเภอเมือง โทร. 055411039
6. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง โทร. 08-1707-4497
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง โทร. 055414170
8. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมือง โทร. 055414245
9. สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอเมือง โทร. -
10. สำนักงานสัสดีอำเภอลับแล โทร. 055431031
11. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอลับแล โทร. 08-7195-3200
12. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ โทร. 055450143
13. สำนักงานที่ดินอำเภอลับแล โทร. 055450066
14. สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอลับแล โทร. 08-1874-2235
15. สำนักงานสัสดีอำเภอพิชัย โทร. 055421944
16. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพิชัย โทร. 08-1475-2436
17. สำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย โทร. 055421420
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพิชัย โทร. 055421092
19. สำนักงานที่ดินสาขาพิชัย โทร. 055421429
20. สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอพิชัย โทร. 08-1874-2264
21. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิชัย โทร. 055421074,055421782 ต่อ 3
22. สำนักงานสัสดีอำเภอท่าปลา โทร. 055499342
23. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา โทร. 055499121
24. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าปลา โทร. 055499125
25. สำนักงานที่ดินอำเภอท่าปลา โทร. 055499033
26. สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอท่าปลา โทร. 08-1874-2271
27. สำนักงานสัสดีอำเภอตรอน โทร. 055491115
28. สำนักงานเกษตรอำเภอตรอน โทร. 055491010
29. สำนักงานขนส่งอำเภอตรอน โทร. 055491003
30. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตรอน โทร. 055491338
31. สำนักงานที่ดินสาขาตรอน โทร. 055491117
32. สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอตรอน โทร. 08-1874-2182
33. สำนักงานสัสดีอำเภอทองแสนขัน โทร. 055418117
34. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทองแสนขัน โทร. 08-1886-6025
35. สำนักงานเกษตรอำเภอทองแสนขัน โทร. 055418065
36. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทองแสนขัน โทร. 055418063
37. สำนักงานที่ดินอำเภอทองแสนขัน โทร. 055418116
38. สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอทองแสนขัน โทร. 08-1874-2175
39. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทองแสนขัน โทร. 055418067,055418022
40. สำนักงานสัสดีอำเภอน้ำปาด โทร. 055481443
41. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอน้ำปาด โทร. 08-8278-1900
42. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำปาด โทร. 055481006
43. สำนักงานขนส่งอำเภอน้ำปาด โทร. 055436782
44. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำปาด โทร. 055481175
45. สำนักงานที่ดินสาขาน้ำปาด โทร. 055481181
46. สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอน้ำปาด โทร. 08-1874-2207
47. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำปาด โทร. 055481043
48. สำนักงานสัสดีอำเภอบ้านโคก โทร. 055486432
49. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก โทร. 055486085
50. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านโคก โทร. 055486115
51. สำนักงานที่ดินอำเภอบ้านโคก โทร. 055486123
52. สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอบ้านโคก โทร. 08-9924-5360
53. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก โทร. 055486045
54. สำนักงานสัสดีอำเภอฟากท่า โทร. 055489234
55. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอฟากท่า โทร. 08-1785-6334
56. สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า โทร. 055489072
57. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฟากท่า โทร. 055489014
58. สำนักงานที่ดินอำเภอฟากท่า โทร. 055489400
59. สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอฟากท่า โทร. 08-1874-2263
60. โรงพยาบาลลับแล โทร. 055431345
61. โรงพยาบาลพิชัย โทร. 055832064,055456300
62. โรงพยาบาลบ้านโคก โทร. 055486126 ต่อ 7
63. โรงพยาบาลฟากท่า โทร. 055481061
64. รพ.สต.ผาจุก โทร. 055409209
65. รพ.สต.พระฝาง โทร. 08-8278-7464
66. รพ.สต.บ้านด่าน โทร. 055446167
67. รพ.สต.หาดงิ้ว โทร. 055446081
68. รพ.สต.น้ำริด โทร. 055447199
69. รพ.สต.ชายเขา โทร. 055447439
70. รพ.สต.คุ้งตะเภา โทร. 055429118
71. รพ.สต.บ้านด่านนาขาม โทร. 055447235
72. รพ.สต.ห้วยฮ้า โทร. 08-6216-8669
73. รพ.สต.งิ้วงาม โทร. 055449223
74. รพ.สต.วังสีสูบ โทร. 055448360
75. รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา) โทร. 055440179
76. รพ.สต.หาดกรวด โทร. 055445189
77. รพ.สต.บ้านท่า โทร. 055445377
78. รพ.สต.ป่าเซ่า โทร. 055442596
79. รพ.สต.แสนตอ โทร. 055446435
80. รพ.สต.ถ้ำฉลอง โทร. 055826541
81. รพ.สต.วังดิน โทร. 055819087
82. รพ.สต.ขุนฝาง โทร. 055479019
83. รพ.สต.ชัยจุมพล โทร. 055815073
84. รพ.สต.ดงสระแก้ว โทร. 09-0930-6060
85. รพ.สต.ด่านแม่คำมัน โทร. 055816064
86. รพ.สต.ลับแล โทร. 055450369
87. รพ.สต.บ้านคุ้ม โทร. 055450619
88. รพ.สต.นานกกก โทร. 055817195
89. รพ.สต.ผามูบ โทร. 055457410
90. รพ.สต.ไผ่ล้อม โทร. 055453060
91. รพ.สต.ฝายหลวง โทร. 055450389
92. รพ.สต.แม่พูล โทร. 055457332
93. รพ.สต.ท่าสัก โทร. 055496000
94. รพ.สต.บ้านดารา โทร. 055496006
95. รพ.สต.นายาง โทร. 055822385
96. รพ.สต.คอรุม โทร. 055831021
97. รพ.สต.บ้านโคน โทร. 055455058
98. รพ.สต.ท่ามะเฟือง โทร. 055484208
99. รพ.สต.บ้านหม้อ โทร. 055422242
100. รพ.สต.นาอิน โทร. 055402084
101. รพ.สต.พญาแมน โทร. 055455174
102. รพ.สต.บึงท่ายวน โทร. 055402085
103. รพ.สต.บ้านเกาะ(อ.พิชัย) โทร. 055820555
104. รพ.สต.คลองละมุง โทร. 055402082
105. รพ.สต.ไร่อ้อย โทร. 055402081
106. รพ.สต.ผาเลือด โทร. 055818329,08-6205-6248
107. รพ.สต.ย่านดู่ โทร. 08-9857-4570
108. รพ.สต.ร่วมจิต โทร. 055406016,08-1962-4828
109. รพ.สต.จริม โทร. 055818041,08-7198-1881
110. รพ.สต.ท่าช้าง โทร. 08-4234-4840
111. รพ.สต.น้ำหมัน โทร. 055819573,08-9859-5419
112. รพ.สต.น้ำรี โทร. 055436024,08-4381-7617
113. รพ.สต.นางพญา โทร. 08-5734-1896
114. รพ.สต.ห้วยต้า โทร. 08-7207-7035
115. รพ.สต.บ้านวังแดง โทร. 055451319
116. รพ.สต.ข่อยสูง โทร. 055815282
117. รพ.สต.วังแดง โทร. 055491536
118. รพ.สต.หลวงป่ายาง โทร. 055454172
119. รพ.สต.หาดสองแคว โทร. 055496126
120. รพ.สต.น้ำอ่าง โทร. 055454118
121. รพ.สต.น้ำหมีใหญ่ โทร. 08-7205-8011
122. รพ.สต.ผักขวง โทร. 055825041
123. รพ.สต.บ่อทอง(บ้านแพะ) โทร. 055824030
124. รพ.สต.ป่าคาย โทร. 055825222
125. รพ.สต.น้ำพี้ โทร. 055826043
126. รพ.สต.บ้านฝาย โทร. 08-1379-4770
127. รพ.สต.ท่าโพธิ์ โทร. 08-7847-1505
128. รพ.สต.เด่นเหล็ก โทร. 08-1962-4188
129. รพ.สต.ห้วยใคร้ โทร. 08-7211-9648
130. รพ.สต.น้ำใคร้ โทร. 08-4803-4292
131. รพ.สต.ห้วยแมง โทร. 08-8817-8947
132. รพ.สต.ห้วยมุ่น โทร. 08-4574-5795
133. รพ.สต.โป่งพาน โทร. 08-6203-2997
134. รพ.สต.น้ำไผ่ โทร. 08-9839-6679
135. รพ.สต.ห้วยเดื่อ โทร. 08-1041-7409
136. รพ.สต.ท่าแฝก โทร. 08-1727-3907
137. รพ.สต.ห้วยผึ้ง โทร. 08-9921-3594
138. รพ.สต.ม่วงเจ็ดต้น โทร. 055813116,08-6217-6610
139. รพ.สต.นาขุม โทร. 055812062
140. รพ.สต.สุมข้าม โทร. 09-7921-9131,09-3254-0347
141. รพ.สต.ห้วยไผ่ โทร. 09-3136-8744
142. รพ.สต.ห้วยน้อยกา โทร. 08-7194-3847
143. รพ.สต.บ้านเสี้ยว โทร. 055810567
144. รพ.สต.สองคอน โทร. 055489382
145. รพ.สต.ห้วยใส โทร. 08-9858-4277
146. เทศบาลตำบลด่านนาขาม โทร. 055447086
147. เทศบาลตำบลหาดกรวด โทร. 055445118
148. อบต.หาดสองแคว โทร. 0-5549-6098
149. อบต.ป่าคาย โทร. 0-5582-5241-2
150. อบต.ฟากท่า โทร. 0-5548-9269
151. อบต.บ่อเบี้ย โทร. 0-5543-6766
152. กรมทหารม้าที่2 โทร. 055428119 ต่อ 76480
153. กองพันทหารปืนใหญ่ที่20 โทร. 055427592
154. กองพันทหารม้าที่7 โทร. 055428115
155. หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่34สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โทร. 055322727
156. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055442813
157. สำนักงานทางหลวงชนบทที่9(อุตรดิตถ์) โทร. 055428239
158. สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค9 โทร. 055312732
159. อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ โทร. 055436752
160. อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน โทร. 055436751
161. อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว โทร. 08-1886-9879
162. สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์ โทร. 055411051
163. สำนักงานการค้าภายในจังหวัด โทร. 055817743
164. สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด โทร. 055442950
165. สำนักงานเคหะชุมชนอุตรดิตถ์ โทร. 055431485 ต่อ 6
166. หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์อุตรดิตถ์ โทร. 055414091
167. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39 โทร. 055267235 ต่อ 6
168. วิทยาลัยการอาชีพพิชัย โทร. 055832043
169. สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055442228
170. กองร้อยตำรวจตะเวณชายแดนที่316 โทร. 055481185
171. กองร้อยตำรวจตะเวณชายแดนที่317 โทร. 055486177
172. สถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์ โทร. 055411038
173. สถานีตำรวจภูธรท่าปลา โทร. 055499106
174. สถานีตำรวจภูธรตรอน โทร. 055491025
175. สถานีตำรวจภูธรพิชัย โทร. 055832099,055832060
176. สถานีตำรวจภูธรน้ำปาด โทร. 055481078
177. สถานีตำรวจภูธรทองแสนขัน โทร. 055418051
178. สถานีตำรวจภูธรฟากท่า โทร. 055489066
179. สถานีตำรวจภูธรบ้านโคก โทร. 055486016
180. สนง.ชลประทานที่3(พิษณุโลก) โทร. 055333001 ต่อ 200
181. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่4 โทร. 0-5531-6004
182. โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ โทร. 055411060,055416524
183. สำนักงานวุฒิอาสาธนาคารสมอง โทร.
184. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 0897034913
185. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055-413501
186. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) โทร. 063-8788451
187. สำนักงานตำรวจสันติบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055417452
188. สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055830757-8
189. ชมรมแม่ดีเด่นจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร.
190. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1(คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดอุตรดิตถ์) โทร. 0634469516
191. วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ โทร. 055479866
192. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ โทร. 055442930
193. ศูนย์เดินรถภาคเหนือ โทร. 055411445
194. อ.ส.ม.ท.จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055414616
195. ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411930
196. สำนักงานบริการโทรคมนาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055413898
197. ธนาคารออมสินจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055403734,055403699
198. ธนาคารกรุงไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055444367
199. สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411172
200. สำนักงาน_ป.ป.ช.จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411070 ต่อ 1
201. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411627
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๘๙๘,๙๔๐ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖