สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 210 หน่วยงาน
1. ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411977 ต่อ 22378
2. เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411235
3. หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด โทร. 055411977 ต่อ 21913
4. กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411660 22314
5. สำนักงานสัสดีอำเภอเมือง โทร. 055411039
6. สำนักงานประมงอำเภอเมือง โทร. 08-9707-7792
7. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง โทร. 08-1707-4497
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง โทร. 055414170
9. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมือง โทร. 055414245
10. สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอเมือง โทร. -
11. สำนักงานสัสดีอำเภอลับแล โทร. 055431031
12. สำนักงานประมงอำเภอลับแล โทร. 08-6918-0689
13. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอลับแล โทร. 08-7195-3200
14. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ โทร. 055450143
15. สำนักงานที่ดินอำเภอลับแล โทร. 055450066
16. สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอลับแล โทร. 08-1874-2235
17. สำนักงานสัสดีอำเภอพิชัย โทร. 055421944
18. สำนักงานประมงอำเภอพิชัย โทร. 08-1746-9230
19. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพิชัย โทร. 08-1475-2436
20. สำนักงานเกษตรอำเภอลับแล โทร. 055431040
21. สำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย โทร. 055421420
22. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพิชัย โทร. 055421092
23. สำนักงานที่ดินสาขาพิชัย โทร. 055421429
24. สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอพิชัย โทร. 08-1874-2264
25. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิชัย โทร. 055421074,055421782 ต่อ 3
26. สำนักงานสัสดีอำเภอท่าปลา โทร. 055499342
27. สำนักงานประมงอำเภอท่าปลา โทร. 09-1387-4704
28. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา โทร. 055499121
29. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าปลา โทร. 055499125
30. สำนักงานที่ดินอำเภอท่าปลา โทร. 055499033
31. สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอท่าปลา โทร. 08-1874-2271
32. สำนักงานสัสดีอำเภอตรอน โทร. 055491115
33. สำนักงานประมงอำเภอตรอน โทร. 08-6937-6248
34. สำนักงานเกษตรอำเภอตรอน โทร. 055491010
35. สำนักงานขนส่งอำเภอตรอน โทร. 055491003
36. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตรอน โทร. 055491338
37. สำนักงานที่ดินสาขาตรอน โทร. 055491117
38. สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอตรอน โทร. 08-1874-2182
39. สำนักงานสัสดีอำเภอทองแสนขัน โทร. 055418117
40. สำนักงานประมงอำเภอทองแสนขัน โทร. 08-6937-6248
41. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทองแสนขัน โทร. 08-1886-6025
42. สำนักงานเกษตรอำเภอทองแสนขัน โทร. 055418065
43. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทองแสนขัน โทร. 055418063
44. สำนักงานที่ดินอำเภอทองแสนขัน โทร. 055418116
45. สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอทองแสนขัน โทร. 08-1874-2175
46. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทองแสนขัน โทร. 055418067,055418022
47. สำนักงานสัสดีอำเภอน้ำปาด โทร. 055481443
48. สำนักงานประมงอำเภอน้ำปาด โทร. 08-9641-6451
49. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอน้ำปาด โทร. 08-8278-1900
50. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำปาด โทร. 055481006
51. สำนักงานขนส่งอำเภอน้ำปาด โทร. 055436782
52. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำปาด โทร. 055481175
53. สำนักงานที่ดินสาขาน้ำปาด โทร. 055481181
54. สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอน้ำปาด โทร. 08-1874-2207
55. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำปาด โทร. 055481043
56. สำนักงานสัสดีอำเภอบ้านโคก โทร. 055486432
57. สำนักงานประมงอำเภอบ้านโคก โทร. 08-2806-1153
58. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก โทร. 055486085
59. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านโคก โทร. 055486115
60. สำนักงานที่ดินอำเภอบ้านโคก โทร. 055486123
61. สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอบ้านโคก โทร. 08-9924-5360
62. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก โทร. 055486045
63. สำนักงานสัสดีอำเภอฟากท่า โทร. 055489234
64. สำนักงานประมงอำเภอฟากท่า โทร. 08-2806-1153
65. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอฟากท่า โทร. 08-1785-6334
66. สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า โทร. 055489072
67. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฟากท่า โทร. 055489014
68. สำนักงานที่ดินอำเภอฟากท่า โทร. 055489400
69. สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอฟากท่า โทร. 08-1874-2263
70. โรงพยาบาลลับแล โทร. 055431345
71. โรงพยาบาลพิชัย โทร. 055832064,055456300
72. โรงพยาบาลบ้านโคก โทร. 055486126 ต่อ 7
73. โรงพยาบาลฟากท่า โทร. 055481061
74. รพ.สต.ผาจุก โทร. 055409209
75. รพ.สต.พระฝาง โทร. 08-8278-7464
76. รพ.สต.บ้านด่าน โทร. 055446167
77. รพ.สต.หาดงิ้ว โทร. 055446081
78. รพ.สต.น้ำริด โทร. 055447199
79. รพ.สต.ชายเขา โทร. 055447439
80. รพ.สต.คุ้งตะเภา โทร. 055429118
81. รพ.สต.บ้านด่านนาขาม โทร. 055447235
82. รพ.สต.ห้วยฮ้า โทร. 08-6216-8669
83. รพ.สต.งิ้วงาม โทร. 055449223
84. รพ.สต.วังสีสูบ โทร. 055448360
85. รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา) โทร. 055440179
86. รพ.สต.หาดกรวด โทร. 055445189
87. รพ.สต.บ้านท่า โทร. 055445377
88. รพ.สต.ป่าเซ่า โทร. 055442596
89. รพ.สต.แสนตอ โทร. 055446435
90. รพ.สต.ถ้ำฉลอง โทร. 055826541
91. รพ.สต.วังดิน โทร. 055819087
92. รพ.สต.ขุนฝาง โทร. 055479019
93. รพ.สต.ชัยจุมพล โทร. 055815073
94. รพ.สต.ดงสระแก้ว โทร. 09-0930-6060
95. รพ.สต.ด่านแม่คำมัน โทร. 055816064
96. รพ.สต.ลับแล โทร. 055450369
97. รพ.สต.บ้านคุ้ม โทร. 055450619
98. รพ.สต.นานกกก โทร. 055817195
99. รพ.สต.ผามูบ โทร. 055457410
100. รพ.สต.ไผ่ล้อม โทร. 055453060
101. รพ.สต.ฝายหลวง โทร. 055450389
102. รพ.สต.แม่พูล โทร. 055457332
103. รพ.สต.ท่าสัก โทร. 055496000
104. รพ.สต.บ้านดารา โทร. 055496006
105. รพ.สต.นายาง โทร. 055822385
106. รพ.สต.คอรุม โทร. 055831021
107. รพ.สต.บ้านโคน โทร. 055455058
108. รพ.สต.ท่ามะเฟือง โทร. 055484208
109. รพ.สต.บ้านหม้อ โทร. 055422242
110. รพ.สต.นาอิน โทร. 055402084
111. รพ.สต.พญาแมน โทร. 055455174
112. รพ.สต.บึงท่ายวน โทร. 055402085
113. รพ.สต.บ้านเกาะ(อ.พิชัย) โทร. 055820555
114. รพ.สต.คลองละมุง โทร. 055402082
115. รพ.สต.ไร่อ้อย โทร. 055402081
116. รพ.สต.ผาเลือด โทร. 055818329,08-6205-6248
117. รพ.สต.ย่านดู่ โทร. 08-9857-4570
118. รพ.สต.ร่วมจิต โทร. 055406016,08-1962-4828
119. รพ.สต.จริม โทร. 055818041,08-7198-1881
120. รพ.สต.ท่าช้าง โทร. 08-4234-4840
121. รพ.สต.น้ำหมัน โทร. 055819573,08-9859-5419
122. รพ.สต.น้ำรี โทร. 055436024,08-4381-7617
123. รพ.สต.นางพญา โทร. 08-5734-1896
124. รพ.สต.ห้วยต้า โทร. 08-7207-7035
125. รพ.สต.บ้านวังแดง โทร. 055451319
126. รพ.สต.ข่อยสูง โทร. 055815282
127. รพ.สต.วังแดง โทร. 055491536
128. รพ.สต.หลวงป่ายาง โทร. 055454172
129. รพ.สต.หาดสองแคว โทร. 055496126
130. รพ.สต.น้ำอ่าง โทร. 055454118
131. รพ.สต.น้ำหมีใหญ่ โทร. 08-7205-8011
132. รพ.สต.ผักขวง โทร. 055825041
133. รพ.สต.บ่อทอง(บ้านแพะ) โทร. 055824030
134. รพ.สต.ป่าคาย โทร. 055825222
135. รพ.สต.น้ำพี้ โทร. 055826043
136. รพ.สต.บ้านฝาย โทร. 08-1379-4770
137. รพ.สต.ท่าโพธิ์ โทร. 08-7847-1505
138. รพ.สต.เด่นเหล็ก โทร. 08-1962-4188
139. รพ.สต.ห้วยใคร้ โทร. 08-7211-9648
140. รพ.สต.น้ำใคร้ โทร. 08-4803-4292
141. รพ.สต.ห้วยแมง โทร. 08-8817-8947
142. รพ.สต.ห้วยมุ่น โทร. 08-4574-5795
143. รพ.สต.โป่งพาน โทร. 08-6203-2997
144. รพ.สต.น้ำไผ่ โทร. 08-9839-6679
145. รพ.สต.ห้วยเดื่อ โทร. 08-1041-7409
146. รพ.สต.ท่าแฝก โทร. 08-1727-3907
147. รพ.สต.ห้วยผึ้ง โทร. 08-9921-3594
148. รพ.สต.ม่วงเจ็ดต้น โทร. 055813116,08-6217-6610
149. รพ.สต.นาขุม โทร. 055812062
150. รพ.สต.สุมข้าม โทร. 09-7921-9131,09-3254-0347
151. รพ.สต.ห้วยไผ่ โทร. 09-3136-8744
152. รพ.สต.ห้วยน้อยกา โทร. 08-7194-3847
153. รพ.สต.บ้านเสี้ยว โทร. 055810567
154. รพ.สต.สองคอน โทร. 055489382
155. รพ.สต.ห้วยใส โทร. 08-9858-4277
156. อบต.หาดสองแคว โทร. 0-5549-6098
157. อบต.ป่าคาย โทร. 0-5582-5241-2
158. อบต.ฟากท่า โทร. 0-5548-9269
159. อบต.บ่อเบี้ย โทร. 0-5543-6766
160. กรมทหารม้าที่2 โทร. 055428119 ต่อ 76480
161. กองพันทหารปืนใหญ่ที่20 โทร. 055427592
162. กองพันทหารม้าที่7 โทร. 055428115
163. หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่34สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โทร. 055322727
164. หน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์ โทร. 055414091
165. ด่านกักสัตว์ระหว่างประเทศด่านอุตรดิตถ์ โทร. 055486393
166. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055442813
167. สำนักงานทางหลวงชนบทที่9(อุตรดิตถ์) โทร. 055428239
168. สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค9 โทร. 055312732
169. อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ โทร. 055436752
170. อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน โทร. 055436751
171. อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว โทร. 08-1886-9879
172. สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์ โทร. 055411051
173. สำนักงานการค้าภายในจังหวัด โทร. 055817743
174. สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด โทร. 055442950
175. สำนักงานเคหะชุมชนอุตรดิตถ์ โทร. 055431485 ต่อ 6
176. หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์อุตรดิตถ์ โทร. 055414091
177. วิทยาลัยการอาชีพพิชัย โทร. 055832043
178. สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055442228
179. กองร้อยตำรวจตะเวณชายแดนที่316 โทร. 055481185
180. กองร้อยตำรวจตะเวณชายแดนที่317 โทร. 055486177
181. สถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์ โทร. 055411038
182. สถานีตำรวจภูธรท่าปลา โทร. 055499106
183. สถานีตำรวจภูธรตรอน โทร. 055491025
184. สถานีตำรวจภูธรพิชัย โทร. 055832099,055832060
185. สถานีตำรวจภูธรน้ำปาด โทร. 055481078
186. สถานีตำรวจภูธรทองแสนขัน โทร. 055418051
187. สถานีตำรวจภูธรฟากท่า โทร. 055489066
188. สถานีตำรวจภูธรบ้านโคก โทร. 055486016
189. ศูนย์บริหารการทะเบียบภาค5สาขาจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055403044,055403045
190. สนง.ชลประทานที่3(พิษณุโลก) โทร. 055333001 ต่อ 200
191. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่4 โทร. 0-5531-6004
192. โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ โทร. 055411060,055416524
193. สำนักงานวุฒิอาสาธนาคารสมอง โทร.
194. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055-413501
195. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) โทร. 063-8788451
196. สำนักงานตำรวจสันติบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055417452
197. สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055830757-8
198. ชมรมแม่ดีเด่นจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร.
199. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1(คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดอุตรดิตถ์) โทร. 0634469516
200. วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ โทร. 055479866
201. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ โทร. 055442930
202. ศูนย์เดินรถภาคเหนือ โทร. 055411445
203. อ.ส.ม.ท.จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055414616
204. ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411930
205. สำนักงานบริการโทรคมนาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055413898
206. ธนาคารออมสินจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055403734,055403699
207. ธนาคารกรุงไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055444367
208. สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411172
209. สำนักงาน_ป.ป.ช.จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411070 ต่อ 1
210. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411627
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๓๑๓,๐๔๔ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖