สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 213 หน่วยงาน
1. ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411977 ต่อ 22378
2. เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411235
3. หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด โทร. 055411977 ต่อ 21913
4. กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411660 22314
5. สำนักงานสัสดีอำเภอเมือง โทร. 055411039
6. สำนักงานประมงอำเภอเมือง โทร. 08-9707-7792
7. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง โทร. 08-1707-4497
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง โทร. 055414170
9. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมือง โทร. 055414245
10. สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอเมือง โทร. -
11. สำนักงานสัสดีอำเภอลับแล โทร. 055431031
12. สำนักงานประมงอำเภอลับแล โทร. 08-6918-0689
13. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอลับแล โทร. 08-7195-3200
14. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ โทร. 055450143
15. สำนักงานที่ดินอำเภอลับแล โทร. 055450066
16. สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอลับแล โทร. 08-1874-2235
17. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแล โทร. 055431330,055450281
18. สำนักงานสัสดีอำเภอพิชัย โทร. 055421944
19. สำนักงานประมงอำเภอพิชัย โทร. 08-1746-9230
20. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพิชัย โทร. 08-1475-2436
21. สำนักงานเกษตรอำเภอลับแล โทร. 055431040
22. สำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย โทร. 055421420
23. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพิชัย โทร. 055421092
24. สำนักงานที่ดินสาขาพิชัย โทร. 055421429
25. สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอพิชัย โทร. 08-1874-2264
26. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิชัย โทร. 055421074,055421782 ต่อ 3
27. สำนักงานสัสดีอำเภอท่าปลา โทร. 055499342
28. สำนักงานประมงอำเภอท่าปลา โทร. 09-1387-4704
29. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา โทร. 055499121
30. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าปลา โทร. 055499125
31. สำนักงานที่ดินอำเภอท่าปลา โทร. 055499033
32. สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอท่าปลา โทร. 08-1874-2271
33. สำนักงานสัสดีอำเภอตรอน โทร. 055491115
34. สำนักงานประมงอำเภอตรอน โทร. 08-6937-6248
35. สำนักงานเกษตรอำเภอตรอน โทร. 055491010
36. สำนักงานขนส่งอำเภอตรอน โทร. 055491003
37. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตรอน โทร. 055491338
38. สำนักงานที่ดินสาขาตรอน โทร. 055491117
39. สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอตรอน โทร. 08-1874-2182
40. สำนักงานสัสดีอำเภอทองแสนขัน โทร. 055418117
41. สำนักงานประมงอำเภอทองแสนขัน โทร. 08-6937-6248
42. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทองแสนขัน โทร. 08-1886-6025
43. สำนักงานเกษตรอำเภอทองแสนขัน โทร. 055418065
44. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทองแสนขัน โทร. 055418063
45. สำนักงานที่ดินอำเภอทองแสนขัน โทร. 055418116
46. สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอทองแสนขัน โทร. 08-1874-2175
47. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทองแสนขัน โทร. 055418067,055418022
48. สำนักงานสัสดีอำเภอน้ำปาด โทร. 055481443
49. สำนักงานประมงอำเภอน้ำปาด โทร. 08-9641-6451
50. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอน้ำปาด โทร. 08-8278-1900
51. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำปาด โทร. 055481006
52. สำนักงานขนส่งอำเภอน้ำปาด โทร. 055436782
53. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำปาด โทร. 055481175
54. สำนักงานที่ดินสาขาน้ำปาด โทร. 055481181
55. สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอน้ำปาด โทร. 08-1874-2207
56. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำปาด โทร. 055481043
57. สำนักงานสัสดีอำเภอบ้านโคก โทร. 055486432
58. สำนักงานประมงอำเภอบ้านโคก โทร. 08-2806-1153
59. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก โทร. 055486085
60. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านโคก โทร. 055486115
61. สำนักงานที่ดินอำเภอบ้านโคก โทร. 055486123
62. สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอบ้านโคก โทร. 08-9924-5360
63. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก โทร. 055486045
64. สำนักงานสัสดีอำเภอฟากท่า โทร. 055489234
65. สำนักงานประมงอำเภอฟากท่า โทร. 08-2806-1153
66. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอฟากท่า โทร. 08-1785-6334
67. สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า โทร. 055489072
68. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฟากท่า โทร. 055489014
69. สำนักงานที่ดินอำเภอฟากท่า โทร. 055489400
70. สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอฟากท่า โทร. 08-1874-2263
71. โรงพยาบาลลับแล โทร. 055431345
72. โรงพยาบาลพิชัย โทร. 055832064,055456300
73. โรงพยาบาลบ้านโคก โทร. 055486126 ต่อ 7
74. โรงพยาบาลฟากท่า โทร. 055481061
75. รพ.สต.ผาจุก โทร. 055409209
76. รพ.สต.พระฝาง โทร. 08-8278-7464
77. รพ.สต.บ้านด่าน โทร. 055446167
78. รพ.สต.หาดงิ้ว โทร. 055446081
79. รพ.สต.น้ำริด โทร. 055447199
80. รพ.สต.ชายเขา โทร. 055447439
81. รพ.สต.คุ้งตะเภา โทร. 055429118
82. รพ.สต.บ้านด่านนาขาม โทร. 055447235
83. รพ.สต.ห้วยฮ้า โทร. 08-6216-8669
84. รพ.สต.งิ้วงาม โทร. 055449223
85. รพ.สต.วังสีสูบ โทร. 055448360
86. รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา) โทร. 055440179
87. รพ.สต.หาดกรวด โทร. 055445189
88. รพ.สต.บ้านท่า โทร. 055445377
89. รพ.สต.ป่าเซ่า โทร. 055442596
90. รพ.สต.แสนตอ โทร. 055446435
91. รพ.สต.ถ้ำฉลอง โทร. 055826541
92. รพ.สต.วังดิน โทร. 055819087
93. รพ.สต.ขุนฝาง โทร. 055479019
94. รพ.สต.ชัยจุมพล โทร. 055815073
95. รพ.สต.ดงสระแก้ว โทร. 09-0930-6060
96. รพ.สต.ด่านแม่คำมัน โทร. 055816064
97. รพ.สต.ลับแล โทร. 055450369
98. รพ.สต.บ้านคุ้ม โทร. 055450619
99. รพ.สต.นานกกก โทร. 055817195
100. รพ.สต.ผามูบ โทร. 055457410
101. รพ.สต.ไผ่ล้อม โทร. 055453060
102. รพ.สต.ฝายหลวง โทร. 055450389
103. รพ.สต.แม่พูล โทร. 055457332
104. รพ.สต.ท่าสัก โทร. 055496000
105. รพ.สต.บ้านดารา โทร. 055496006
106. รพ.สต.นายาง โทร. 055822385
107. รพ.สต.คอรุม โทร. 055831021
108. รพ.สต.บ้านโคน โทร. 055455058
109. รพ.สต.ท่ามะเฟือง โทร. 055484208
110. รพ.สต.บ้านหม้อ โทร. 055422242
111. รพ.สต.นาอิน โทร. 055402084
112. รพ.สต.พญาแมน โทร. 055455174
113. รพ.สต.บึงท่ายวน โทร. 055402085
114. รพ.สต.บ้านเกาะ(อ.พิชัย) โทร. 055820555
115. รพ.สต.คลองละมุง โทร. 055402082
116. รพ.สต.ไร่อ้อย โทร. 055402081
117. รพ.สต.ผาเลือด โทร. 055818329,08-6205-6248
118. รพ.สต.ย่านดู่ โทร. 08-9857-4570
119. รพ.สต.ร่วมจิต โทร. 055406016,08-1962-4828
120. รพ.สต.จริม โทร. 055818041,08-7198-1881
121. รพ.สต.ท่าช้าง โทร. 08-4234-4840
122. รพ.สต.น้ำหมัน โทร. 055819573,08-9859-5419
123. รพ.สต.น้ำรี โทร. 055436024,08-4381-7617
124. รพ.สต.นางพญา โทร. 08-5734-1896
125. รพ.สต.ห้วยต้า โทร. 08-7207-7035
126. รพ.สต.บ้านวังแดง โทร. 055451319
127. รพ.สต.ข่อยสูง โทร. 055815282
128. รพ.สต.วังแดง โทร. 055491536
129. รพ.สต.หลวงป่ายาง โทร. 055454172
130. รพ.สต.หาดสองแคว โทร. 055496126
131. รพ.สต.น้ำอ่าง โทร. 055454118
132. รพ.สต.น้ำหมีใหญ่ โทร. 08-7205-8011
133. รพ.สต.ผักขวง โทร. 055825041
134. รพ.สต.บ่อทอง(บ้านแพะ) โทร. 055824030
135. รพ.สต.ป่าคาย โทร. 055825222
136. รพ.สต.น้ำพี้ โทร. 055826043
137. รพ.สต.บ้านฝาย โทร. 08-1379-4770
138. รพ.สต.ท่าโพธิ์ โทร. 08-7847-1505
139. รพ.สต.เด่นเหล็ก โทร. 08-1962-4188
140. รพ.สต.ห้วยใคร้ โทร. 08-7211-9648
141. รพ.สต.น้ำใคร้ โทร. 08-4803-4292
142. รพ.สต.ห้วยแมง โทร. 08-8817-8947
143. รพ.สต.ห้วยมุ่น โทร. 08-4574-5795
144. รพ.สต.โป่งพาน โทร. 08-6203-2997
145. รพ.สต.น้ำไผ่ โทร. 08-9839-6679
146. รพ.สต.ห้วยเดื่อ โทร. 08-1041-7409
147. รพ.สต.ท่าแฝก โทร. 08-1727-3907
148. รพ.สต.ห้วยผึ้ง โทร. 08-9921-3594
149. รพ.สต.ม่วงเจ็ดต้น โทร. 055813116,08-6217-6610
150. รพ.สต.นาขุม โทร. 055812062
151. รพ.สต.สุมข้าม โทร. 09-7921-9131,09-3254-0347
152. รพ.สต.ห้วยไผ่ โทร. 09-3136-8744
153. รพ.สต.ห้วยน้อยกา โทร. 08-7194-3847
154. รพ.สต.บ้านเสี้ยว โทร. 055810567
155. รพ.สต.สองคอน โทร. 055489382
156. รพ.สต.ห้วยใส โทร. 08-9858-4277
157. เทศบาลตำบลหาดกรวด โทร. 055445118
158. อบต.หาดสองแคว โทร. 0-5549-6098
159. อบต.ป่าคาย โทร. 0-5582-5241-2
160. อบต.ฟากท่า โทร. 0-5548-9269
161. อบต.บ่อเบี้ย โทร. 0-5543-6766
162. กรมทหารม้าที่2 โทร. 055428119 ต่อ 76480
163. กองพันทหารปืนใหญ่ที่20 โทร. 055427592
164. กองพันทหารม้าที่7 โทร. 055428115
165. หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่34สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โทร. 055322727
166. หน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์ โทร. 055414091
167. ด่านกักสัตว์ระหว่างประเทศด่านอุตรดิตถ์ โทร. 055486393
168. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055442813
169. สำนักงานทางหลวงชนบทที่9(อุตรดิตถ์) โทร. 055428239
170. สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค9 โทร. 055312732
171. อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ โทร. 055436752
172. อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน โทร. 055436751
173. อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว โทร. 08-1886-9879
174. สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์ โทร. 055411051
175. สำนักงานการค้าภายในจังหวัด โทร. 055817743
176. สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด โทร. 055442950
177. สำนักงานเคหะชุมชนอุตรดิตถ์ โทร. 055431485 ต่อ 6
178. หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์อุตรดิตถ์ โทร. 055414091
179. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39 โทร. 055267235 ต่อ 6
180. วิทยาลัยการอาชีพพิชัย โทร. 055832043
181. กองร้อยตำรวจตะเวณชายแดนที่316 โทร. 055481185
182. กองร้อยตำรวจตะเวณชายแดนที่317 โทร. 055486177
183. สถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์ โทร. 055411038
184. สถานีตำรวจภูธรท่าปลา โทร. 055499106
185. สถานีตำรวจภูธรตรอน โทร. 055491025
186. สถานีตำรวจภูธรพิชัย โทร. 055832099,055832060
187. สถานีตำรวจภูธรน้ำปาด โทร. 055481078
188. สถานีตำรวจภูธรทองแสนขัน โทร. 055418051
189. สถานีตำรวจภูธรฟากท่า โทร. 055489066
190. สถานีตำรวจภูธรบ้านโคก โทร. 055486016
191. ศูนย์บริหารการทะเบียบภาค5สาขาจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055403044,055403045
192. สนง.ชลประทานที่3(พิษณุโลก) โทร. 055333001 ต่อ 200
193. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่4 โทร. 0-5531-6004
194. โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ โทร. 055411060,055416524
195. สำนักงานวุฒิอาสาธนาคารสมอง โทร.
196. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 0897034913
197. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055-413501
198. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) โทร. 063-8788451
199. สำนักงานตำรวจสันติบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055417452
200. สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055830757-8
201. ชมรมแม่ดีเด่นจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร.
202. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1(คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดอุตรดิตถ์) โทร. 0634469516
203. วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ โทร. 055479866
204. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ โทร. 055442930
205. ศูนย์เดินรถภาคเหนือ โทร. 055411445
206. อ.ส.ม.ท.จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055414616
207. ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411930
208. สำนักงานบริการโทรคมนาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055413898
209. ธนาคารออมสินจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055403734,055403699
210. ธนาคารกรุงไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055444367
211. สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411172
212. สำนักงาน_ป.ป.ช.จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411070 ต่อ 1
213. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411627
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๓๑๓,๕๑๖ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖