สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 1 หน่วยงาน
1. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1(คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดอุตรดิตถ์) โทร. 0634469516
จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๙,๑๓๖,๖๖๑ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖