สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 201 หน่วยงาน
1. ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411977 ต่อ 22378
2. เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411235
3. หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด โทร. 055411977 ต่อ 21913
4. กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411660 22314
5. สำนักงานสัสดีอำเภอเมือง โทร. 055411039
6. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง โทร. 08-1707-4497
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง โทร. 055414170
8. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมือง โทร. 055414245
9. สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอเมือง โทร. -
10. สำนักงานสัสดีอำเภอลับแล โทร. 055431031
11. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอลับแล โทร. 08-7195-3200
12. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ โทร. 055450143
13. สำนักงานที่ดินอำเภอลับแล โทร. 055450066
14. สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอลับแล โทร. 08-1874-2235
15. สำนักงานสัสดีอำเภอพิชัย โทร. 055421944
16. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพิชัย โทร. 08-1475-2436
17. สำนักงานเกษตรอำเภอลับแล โทร. 055431040
18. สำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย โทร. 055421420
19. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพิชัย โทร. 055421092
20. สำนักงานที่ดินสาขาพิชัย โทร. 055421429
21. สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอพิชัย โทร. 08-1874-2264
22. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิชัย โทร. 055421074,055421782 ต่อ 3
23. สำนักงานสัสดีอำเภอท่าปลา โทร. 055499342
24. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา โทร. 055499121
25. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าปลา โทร. 055499125
26. สำนักงานที่ดินอำเภอท่าปลา โทร. 055499033
27. สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอท่าปลา โทร. 08-1874-2271
28. สำนักงานสัสดีอำเภอตรอน โทร. 055491115
29. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอตรอน โทร. 08-1324-2994
30. สำนักงานเกษตรอำเภอตรอน โทร. 055491010
31. สำนักงานขนส่งอำเภอตรอน โทร. 055491003
32. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตรอน โทร. 055491338
33. สำนักงานที่ดินสาขาตรอน โทร. 055491117
34. สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอตรอน โทร. 08-1874-2182
35. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตรอน โทร. 055491116
36. สำนักงานสัสดีอำเภอทองแสนขัน โทร. 055418117
37. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทองแสนขัน โทร. 08-1886-6025
38. สำนักงานเกษตรอำเภอทองแสนขัน โทร. 055418065
39. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทองแสนขัน โทร. 055418063
40. สำนักงานที่ดินอำเภอทองแสนขัน โทร. 055418116
41. สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอทองแสนขัน โทร. 08-1874-2175
42. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทองแสนขัน โทร. 055418067,055418022
43. สำนักงานสัสดีอำเภอน้ำปาด โทร. 055481443
44. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำปาด โทร. 055481006
45. สำนักงานขนส่งอำเภอน้ำปาด โทร. 055436782
46. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำปาด โทร. 055481175
47. สำนักงานที่ดินสาขาน้ำปาด โทร. 055481181
48. สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอน้ำปาด โทร. 08-1874-2207
49. สำนักงานสัสดีอำเภอบ้านโคก โทร. 055486432
50. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก โทร. 055486085
51. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านโคก โทร. 055486115
52. สำนักงานที่ดินอำเภอบ้านโคก โทร. 055486123
53. สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอบ้านโคก โทร. 08-9924-5360
54. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก โทร. 055486045
55. สำนักงานสัสดีอำเภอฟากท่า โทร. 055489234
56. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอฟากท่า โทร. 08-1785-6334
57. สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า โทร. 055489072
58. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฟากท่า โทร. 055489014
59. สำนักงานที่ดินอำเภอฟากท่า โทร. 055489400
60. สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอฟากท่า โทร. 08-1874-2263
61. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฟากท่า โทร. 055489054,055489444
62. โรงพยาบาลลับแล โทร. 055431345
63. โรงพยาบาลพิชัย โทร. 055832064,055456300
64. โรงพยาบาลทองแสนขัน โทร. 055418032 ต่อ 40
65. โรงพยาบาลบ้านโคก โทร. 055486126 ต่อ 7
66. โรงพยาบาลฟากท่า โทร. 055481061
67. รพ.สต.ผาจุก โทร. 055409209
68. รพ.สต.พระฝาง โทร. 08-8278-7464
69. รพ.สต.บ้านด่าน โทร. 055446167
70. รพ.สต.หาดงิ้ว โทร. 055446081
71. รพ.สต.น้ำริด โทร. 055447199
72. รพ.สต.ชายเขา โทร. 055447439
73. รพ.สต.คุ้งตะเภา โทร. 055429118
74. รพ.สต.บ้านด่านนาขาม โทร. 055447235
75. รพ.สต.งิ้วงาม โทร. 055449223
76. รพ.สต.วังสีสูบ โทร. 055448360
77. รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา) โทร. 055440179
78. รพ.สต.หาดกรวด โทร. 055445189
79. รพ.สต.บ้านท่า โทร. 055445377
80. รพ.สต.ป่าเซ่า โทร. 055442596
81. รพ.สต.แสนตอ โทร. 055446435
82. รพ.สต.ถ้ำฉลอง โทร. 055826541
83. รพ.สต.วังดิน โทร. 055819087
84. รพ.สต.ขุนฝาง โทร. 055479019
85. รพ.สต.ชัยจุมพล โทร. 055815073
86. รพ.สต.ดงสระแก้ว โทร. 09-0930-6060
87. รพ.สต.ด่านแม่คำมัน โทร. 055816064
88. รพ.สต.ลับแล โทร. 055450369
89. รพ.สต.บ้านคุ้ม โทร. 055450619
90. รพ.สต.นานกกก โทร. 055817195
91. รพ.สต.ผามูบ โทร. 055457410
92. รพ.สต.ไผ่ล้อม โทร. 055453060
93. รพ.สต.ฝายหลวง โทร. 055450389
94. รพ.สต.แม่พูล โทร. 055457332
95. รพ.สต.ท่าสัก โทร. 055496000
96. รพ.สต.บ้านดารา โทร. 055496006
97. รพ.สต.นายาง โทร. 055822385
98. รพ.สต.คอรุม โทร. 055831021
99. รพ.สต.บ้านโคน โทร. 055455058
100. รพ.สต.ท่ามะเฟือง โทร. 055484208
101. รพ.สต.บ้านหม้อ โทร. 055422242
102. รพ.สต.นาอิน โทร. 055402084
103. รพ.สต.พญาแมน โทร. 055455174
104. รพ.สต.บึงท่ายวน โทร. 055402085
105. รพ.สต.บ้านเกาะ(อ.พิชัย) โทร. 055820555
106. รพ.สต.คลองละมุง โทร. 055402082
107. รพ.สต.ไร่อ้อย โทร. 055402081
108. รพ.สต.ผาเลือด โทร. 055818329,08-6205-6248
109. รพ.สต.ย่านดู่ โทร. 08-9857-4570
110. รพ.สต.ร่วมจิต โทร. 055406016,08-1962-4828
111. รพ.สต.จริม โทร. 055818041,08-7198-1881
112. รพ.สต.ท่าช้าง โทร. 08-4234-4840
113. รพ.สต.น้ำหมัน โทร. 055819573,08-9859-5419
114. รพ.สต.น้ำรี โทร. 055436024,08-4381-7617
115. รพ.สต.นางพญา โทร. 08-5734-1896
116. รพ.สต.ห้วยต้า โทร. 08-7207-7035
117. รพ.สต.บ้านวังแดง โทร. 055451319
118. รพ.สต.ข่อยสูง โทร. 055815282
119. รพ.สต.วังแดง โทร. 055491536
120. รพ.สต.หลวงป่ายาง โทร. 055454172
121. รพ.สต.หาดสองแคว โทร. 055496126
122. รพ.สต.น้ำอ่าง โทร. 055454118
123. รพ.สต.น้ำหมีใหญ่ โทร. 08-7205-8011
124. รพ.สต.ผักขวง โทร. 055825041
125. รพ.สต.บ่อทอง(บ้านแพะ) โทร. 055824030
126. รพ.สต.ป่าคาย โทร. 055825222
127. รพ.สต.น้ำพี้ โทร. 055826043
128. รพ.สต.บ้านฝาย โทร. 08-1379-4770
129. รพ.สต.ท่าโพธิ์ โทร. 08-7847-1505
130. รพ.สต.เด่นเหล็ก โทร. 08-1962-4188
131. รพ.สต.ห้วยใคร้ โทร. 08-7211-9648
132. รพ.สต.น้ำใคร้ โทร. 08-4803-4292
133. รพ.สต.ห้วยแมง โทร. 08-8817-8947
134. รพ.สต.ห้วยมุ่น โทร. 08-4574-5795
135. รพ.สต.โป่งพาน โทร. 08-6203-2997
136. รพ.สต.น้ำไผ่ โทร. 08-9839-6679
137. รพ.สต.ห้วยเดื่อ โทร. 08-1041-7409
138. รพ.สต.ท่าแฝก โทร. 08-1727-3907
139. รพ.สต.ห้วยผึ้ง โทร. 08-9921-3594
140. รพ.สต.ม่วงเจ็ดต้น โทร. 055813116,08-6217-6610
141. รพ.สต.นาขุม โทร. 055812062
142. รพ.สต.สุมข้าม โทร. 09-7921-9131,09-3254-0347
143. รพ.สต.ห้วยไผ่ โทร. 09-3136-8744
144. รพ.สต.ห้วยน้อยกา โทร. 08-7194-3847
145. รพ.สต.บ้านเสี้ยว โทร. 055810567
146. รพ.สต.สองคอน โทร. 055489382
147. รพ.สต.ห้วยใส โทร. 08-9858-4277
148. เทศบาลตำบลด่านนาขาม โทร. 055447086
149. เทศบาลตำบลหาดกรวด โทร. 055445118
150. เทศบาลตำบลทองแสนขัน โทร. 055418254
151. อบต.ท่าสัก โทร. 0-5540-2022
152. อบต.หาดสองแคว โทร. 0-5549-6098
153. อบต.ผักขวง โทร. 0-5582-5043
154. อบต.ป่าคาย โทร. 0-5582-5241-2
155. อบต.น้ำไคร้ โทร. 0-5582-4251
156. อบต.น้ำไผ่ โทร. 08-5725-8911
157. อบต.ห้วยมุ่น โทร. 08-9856-4130
158. อบต.ฟากท่า โทร. 0-5548-9269
159. อบต.ม่วงเจ็ดต้น โทร. 0-5581-3142
160. อบต.บ่อเบี้ย โทร. 0-5543-6766
161. กรมทหารม้าที่2 โทร. 055428119 ต่อ 76480
162. กองพันทหารปืนใหญ่ที่20 โทร. 055427592
163. กองพันทหารม้าที่7 โทร. 055428115
164. หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่34สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โทร. 055322727
165. สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค9 โทร. 055312732
166. อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ โทร. 055436752
167. อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน โทร. 055436751
168. อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว โทร. 08-1886-9879
169. สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์ โทร. 055411051
170. สำนักงานการค้าภายในจังหวัด โทร. 055817743
171. สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด โทร. 055442950
172. สำนักงานเคหะชุมชนอุตรดิตถ์ โทร. 055431485 ต่อ 6
173. หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์อุตรดิตถ์ โทร. 055414091
174. สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055442228
175. ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055409890
176. กองร้อยตำรวจตะเวณชายแดนที่316 โทร. 055481185
177. สถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์ โทร. 055411038
178. สถานีตำรวจภูธรท่าปลา โทร. 055499106
179. สถานีตำรวจภูธรตรอน โทร. 055491025
180. สถานีตำรวจภูธรพิชัย โทร. 055832099,055832060
181. สถานีตำรวจภูธรน้ำปาด โทร. 055481078
182. สถานีตำรวจภูธรทองแสนขัน โทร. 055418051
183. สถานีตำรวจภูธรฟากท่า โทร. 055489066
184. สถานีตำรวจภูธรบ้านโคก โทร. 055486016
185. ศูนย์บริหารการทะเบียบภาค5สาขาจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055403044,055403045
186. สนง.ชลประทานที่3(พิษณุโลก) โทร. 055333001 ต่อ 200
187. โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ โทร. 055411060,055416524
188. สำนักงานวุฒิอาสาธนาคารสมอง โทร.
189. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055-413501
190. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) โทร. 063-8788451
191. สำนักงานตำรวจสันติบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055417452
192. สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055830757-8
193. ชมรมแม่ดีเด่นจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร.
194. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1(คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดอุตรดิตถ์) โทร. 0634469516
195. อ.ส.ม.ท.จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055414616
196. ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411930
197. สำนักงานบริการโทรคมนาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055413898
198. ธนาคารออมสินจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055403734,055403699
199. ธนาคารกรุงไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055444367
200. สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411172
201. สำนักงาน_ป.ป.ช.จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411070 ต่อ 1
จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๔,๗๔๙,๙๙๘ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖