สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 28 หน่วยงาน
1. รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
รับเมื่อ :: พุธ 10 กค. 67 19:15 น.
2. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 11 กค. 67 08:04 น.
3. รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 11 กค. 67 08:08 น.
4. ได้รับเอกสารเรีบยร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 11 กค. 67 08:26 น.
5. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 11 กค. 67 08:36 น.
6. ได้รับแล้วครับ
หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 11 กค. 67 08:39 น.
7. ตอบรับครับ
หน่วยงาน : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 11 กค. 67 08:40 น.
8. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 11 กค. 67 08:49 น.
9. รับแล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานคลังจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 11 กค. 67 08:54 น.
10. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับหนังสือเรียบร้อยแล้ว
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 11 กค. 67 08:57 น.
11. รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานที่ดินจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 11 กค. 67 09:06 น.
12. ได้รับเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานแรงงานจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 11 กค. 67 09:09 น.
13. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 11 กค. 67 09:10 น.
14. ได้รับเอกสารแล้วค่ะ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 11 กค. 67 09:18 น.
15. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.นายาง
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 11 กค. 67 09:18 น.
16. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : สำนักงานขนส่งจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 11 กค. 67 09:26 น.
17. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 11 กค. 67 09:35 น.
18. รับแล้ว
หน่วยงาน : ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 11 กค. 67 09:39 น.
19. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 11 กค. 67 10:04 น.
20. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 11 กค. 67 10:25 น.
21. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 11 กค. 67 10:32 น.
22. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 11 กค. 67 10:33 น.
23. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานสถิติจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 11 กค. 67 11:13 น.
24. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 11 กค. 67 11:26 น.
25. ัรับเรียบร้อย
หน่วยงาน : สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 11 กค. 67 13:17 น.
26. รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 11 กค. 67 13:23 น.
27. รับทราบครับ
หน่วยงาน : สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 12 กค. 67 08:47 น.
28. ได้รับเอกสารแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.น้ำไคร้
รับเมื่อ :: อังคาร 16 กค. 67 09:51 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๙๐๐,๒๒๒ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖