สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 1 หน่วยงาน
1. ได้รับแล้วครับ
หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 11 กค. 67 08:37 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๘๙๙,๑๓๗ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖