สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 1 หน่วยงาน
1. รับแล้ว
หน่วยงาน : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 11 กค. 67 09:31 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๘๙๙,๒๘๓ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖