สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 1 หน่วยงาน
1. ได้รับเอกสารเรีบยร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 11 กค. 67 08:31 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๘๙๘,๙๒๘ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖