สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 1 หน่วยงาน
1. ได้รับเอกสารแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 11 กค. 67 08:58 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๙๐๐,๒๘๑ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖