สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 1 หน่วยงาน
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับหนังสือเรียบร้อยแล้ว
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 11 กค. 67 08:56 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๘๙๘,๘๗๖ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖