สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 1 หน่วยงาน
1. ได้รับแล้วค่ะ
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๓๑๖,๗๒๙ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖