สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 1 หน่วยงาน
1. รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงาน_ธ.ก.ส.จังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 12 มิย. 67 14:40 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๓๑๘,๒๖๗ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖