สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 3 หน่วยงาน
1. รับเอกสารแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
รับเมื่อ :: อังคาร 11 มิย. 67 18:11 น.
2. ได้รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 12 มิย. 67 10:18 น.
3. รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงาน_ธ.ก.ส.จังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 12 มิย. 67 14:36 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๓๑๗,๒๔๐ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖