สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 1 หน่วยงาน
1. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 21 พย. 66 09:11 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๓,๑๒๖,๘๕๘ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖