สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 1 หน่วยงาน
1. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 21 พย. 66 08:00 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๓,๑๒๖,๑๑๕ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖