สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 9 หน่วยงาน
1. รับแล้วครับ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอท่าปลา
รับเมื่อ :: จันทร์ 20 พย. 66 16:02 น.
2. ได้รับเเล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอพิชัย
รับเมื่อ :: จันทร์ 20 พย. 66 16:04 น.
3. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน
รับเมื่อ :: จันทร์ 20 พย. 66 16:06 น.
4. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด
รับเมื่อ :: จันทร์ 20 พย. 66 16:06 น.
5. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอเมือง
รับเมื่อ :: จันทร์ 20 พย. 66 16:12 น.
6. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอตรอน
รับเมื่อ :: จันทร์ 20 พย. 66 17:08 น.
7. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอลับแล
รับเมื่อ :: อังคาร 21 พย. 66 08:59 น.
8. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอฟากท่า
รับเมื่อ :: อังคาร 21 พย. 66 13:34 น.
9. รับแล้ว
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก
รับเมื่อ :: พุธ 22 พย. 66 09:27 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๓,๑๒๕,๘๗๕ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖