สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 3 หน่วยงาน
1. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2
รับเมื่อ :: จันทร์ 20 พย. 66 14:58 น.
2. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1
รับเมื่อ :: จันทร์ 20 พย. 66 15:15 น.
3. ได้รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39
รับเมื่อ :: อังคาร 21 พย. 66 09:51 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๓,๑๒๗,๕๕๔ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖