สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 6 หน่วยงาน
1. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 20 พย. 66 14:23 น.
2. ได้รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39
รับเมื่อ :: จันทร์ 20 พย. 66 14:50 น.
3. ได้รับหนังสือแล้ว/ขอบคุณค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 20 พย. 66 14:53 น.
4. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2
รับเมื่อ :: จันทร์ 20 พย. 66 14:58 น.
5. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1
รับเมื่อ :: จันทร์ 20 พย. 66 15:19 น.
6. รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงาน_กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: อังคาร 21 พย. 66 09:41 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๓,๑๒๖,๕๔๓ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖