สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 9 หน่วยงาน
1. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง
รับเมื่อ :: จันทร์ 20 พย. 66 14:05 น.
2. ได้รับเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ
รับเมื่อ :: จันทร์ 20 พย. 66 14:09 น.
3. อบต.แม่พูล
หน่วยงาน : อบต.แม่พูล
รับเมื่อ :: จันทร์ 20 พย. 66 14:13 น.
4. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ด่านแม่คำมัน
รับเมื่อ :: จันทร์ 20 พย. 66 14:25 น.
5. ได้รับเเล้วครับ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลหัวดง
รับเมื่อ :: จันทร์ 20 พย. 66 14:36 น.
6. ได้รับเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ชัยจุมพล
รับเมื่อ :: จันทร์ 20 พย. 66 14:51 น.
7. ได้รับเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลพระเสด็จ
รับเมื่อ :: จันทร์ 20 พย. 66 14:56 น.
8. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.นานกกก
รับเมื่อ :: จันทร์ 20 พย. 66 16:37 น.
9. รับเอกสารแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ไผ่ล้อม
รับเมื่อ :: อังคาร 21 พย. 66 09:05 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๓,๑๒๖,๔๘๔ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖