สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 17 หน่วยงาน
1. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลผาจุก
รับเมื่อ :: จันทร์ 20 พย. 66 13:34 น.
2. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ถ้ำฉลอง
รับเมื่อ :: จันทร์ 20 พย. 66 13:36 น.
3. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.บ้านด่าน
รับเมื่อ :: จันทร์ 20 พย. 66 13:37 น.
4. รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลน้ำริด
รับเมื่อ :: จันทร์ 20 พย. 66 13:38 น.
5. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลท่าเสา
รับเมื่อ :: จันทร์ 20 พย. 66 13:38 น.
6. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลวังกะพี้
รับเมื่อ :: จันทร์ 20 พย. 66 13:54 น.
7. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลด่านนาขาม
รับเมื่อ :: จันทร์ 20 พย. 66 14:31 น.
8. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ขุนฝาง
รับเมื่อ :: จันทร์ 20 พย. 66 14:55 น.
9. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านด่านนาขาม
รับเมื่อ :: จันทร์ 20 พย. 66 16:08 น.
10. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.หาดงิ้ว
รับเมื่อ :: จันทร์ 20 พย. 66 16:10 น.
11. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลป่าเซ่า
รับเมื่อ :: อังคาร 21 พย. 66 07:45 น.
12. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา
รับเมื่อ :: อังคาร 21 พย. 66 08:49 น.
13. ได้รับหนังสือแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลงิ้วงาม
รับเมื่อ :: อังคาร 21 พย. 66 09:30 น.
14. รับแล้วครับ
หน่วยงาน : อบต.วังดิน
รับเมื่อ :: อังคาร 21 พย. 66 09:36 น.
15. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.แสนตอ
รับเมื่อ :: อังคาร 21 พย. 66 10:01 น.
16. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลบ้านเกาะ
รับเมื่อ :: อังคาร 21 พย. 66 10:09 น.
17. รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลหาดกรวด
รับเมื่อ :: พุธ 22 พย. 66 13:21 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๓,๑๒๖,๒๕๘ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖