สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 9 หน่วยงาน
1. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.ร่วมจิต
รับเมื่อ :: จันทร์ 20 พย. 66 13:29 น.
2. อบต.หาดล้ารับแล้วคะ
หน่วยงาน : อบต.หาดล้า
รับเมื่อ :: จันทร์ 20 พย. 66 13:37 น.
3. รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลร่วมจิต
รับเมื่อ :: จันทร์ 20 พย. 66 13:42 น.
4. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลท่าปลา
รับเมื่อ :: จันทร์ 20 พย. 66 14:04 น.
5. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : อบต.ท่าปลา
รับเมื่อ :: จันทร์ 20 พย. 66 14:47 น.
6. ทต.จริม ไดรับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลจริม
รับเมื่อ :: จันทร์ 20 พย. 66 16:36 น.
7. ได้รับเรียบร้อยแล้ว
หน่วยงาน : อบต.ผาเลือด
รับเมื่อ :: อังคาร 21 พย. 66 09:05 น.
8. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : อบต.น้ำหมัน
รับเมื่อ :: อังคาร 21 พย. 66 09:52 น.
9. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.นางพญา
รับเมื่อ :: อังคาร 21 พย. 66 09:57 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๓,๑๒๗,๑๐๑ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖