สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 24 หน่วยงาน
1. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลท่าปลา
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 15:29 น.
2. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลฟากท่า
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 15:32 น.
3. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลน้ำปาด
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 15:33 น.
4. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.น้ำไคร้
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 15:45 น.
5. รับเอกสารแล้วคะ
หน่วยงาน : อบต.สองคอน
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 15:49 น.
6. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : อบต.นาขุม
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 15:50 น.
7. ได้รับเอกสารแล้ว
หน่วยงาน : อบต.ท่าแฝก
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 16:08 น.
8. ได้รับหนังสือแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านฝาย
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 16:12 น.
9. ทต.จริม ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลจริม
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 16:34 น.
10. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.ร่วมจิต
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 08:28 น.
11. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.น้ำหมัน
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 08:34 น.
12. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.สองห้อง
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 08:36 น.
13. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : อบต.ท่าปลา
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 08:49 น.
14. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลบ้านโคก
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 09:07 น.
15. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.แสนตอ(อ.น้ำปาด)
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 09:08 น.
16. ได้รับหนังสือแล้ว
หน่วยงาน : อบต.ห้วยมุ่น
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 09:12 น.
17. รับแล้วครับ
หน่วยงาน : อบต.เด่นเหล็ก
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 09:16 น.
18. อบต.หาดล้ารับแล้วคะ
หน่วยงาน : อบต.หาดล้า
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 09:16 น.
19. รัยแล้ว
หน่วยงาน : อบต.น้ำไผ่
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 09:27 น.
20. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านเสี้ยว
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 10:47 น.
21. รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลร่วมจิต
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 11:37 น.
22. ได้รับเรียบร้อยแล้ว
หน่วยงาน : อบต.ผาเลือด
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 12:53 น.
23. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.นางพญา
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 12:56 น.
24. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ม่วงเจ็ดต้น
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 21 กย. 66 08:31 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๓๐๐,๖๒๐ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖