สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 23 หน่วยงาน
1. ได้ัรับเอกสารแล้ว
หน่วยงาน : อบต.พญาแมน
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 15:23 น.
2. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.นายาง
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 15:26 น.
3. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.ผักขวง
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 15:33 น.
4. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านโคน
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 15:44 น.
5. ได้รับหนังสือแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ในเมือง
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 16:05 น.
6. รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลทองแสนขัน
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 16:12 น.
7. รับเเล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลในเมือง
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 16:31 น.
8. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลตรอน
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 16:35 น.
9. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลท่าสัก
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 09:10 น.
10. ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ท่าสัก
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 09:24 น.
11. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.น้ำพี้
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 09:37 น.
12. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ข่อยสูง
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 09:40 น.
13. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.คอรุม
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 10:34 น.
14. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.บ้านดารา
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 10:40 น.
15. ได้รีบเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.นาอิน
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 13:17 น.
16. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ท่ามะเฟือง
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 14:18 น.
17. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.วังแดง
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 14:45 น.
18. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ไร่อ้อย
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 15:49 น.
19. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านหม้อ
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 21 กย. 66 08:43 น.
20. ได้รับแล้วนะคะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านแก่ง
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 21 กย. 66 10:40 น.
21. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลบ้านแก่ง
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 21 กย. 66 15:33 น.
22. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.น้ำอ่าง
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 21 กย. 66 16:04 น.
23. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ่อทอง
รับเมื่อ :: จันทร์ 25 กย. 66 09:14 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๒๙๙,๕๖๖ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖