สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 29 หน่วยงาน
1. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.หาดงิ้ว
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 15:13 น.
2. รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 15:15 น.
3. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลวังกะพี้
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 15:15 น.
4. ได้รับเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลพระเสด็จ
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 15:15 น.
5. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ถ้ำฉลอง
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 15:16 น.
6. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.แม่พูล
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 15:26 น.
7. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 15:30 น.
8. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลด่านนาขาม
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 15:36 น.
9. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 15:39 น.
10. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ด่านแม่คำมัน
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 15:48 น.
11. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับหนังสือเรียบร้อยแล้ว
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 15:51 น.
12. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลท่าเสา
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 15:53 น.
13. ได้รับเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 15:55 น.
14. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.นานกกก
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 16:04 น.
15. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.วังดิน
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 16:10 น.
16. ได้รับเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ชัยจุมพล
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 16:10 น.
17. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านด่านนาขาม
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 16:14 น.
18. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลป่าเซ่า
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 08:00 น.
19. ได้รับเเล้วครับ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลหัวดง
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 08:42 น.
20. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลผาจุก
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 08:44 น.
21. รับเอกสารแล้วครับ
หน่วยงาน : อบต.ฝายหลวง
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 08:58 น.
22. ได้รับหนังสือแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลงิ้วงาม
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 09:57 น.
23. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.แสนตอ
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 10:00 น.
24. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ขุนฝาง
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 10:05 น.
25. รับเอกสารแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ไผ่ล้อม
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 10:12 น.
26. รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลน้ำริด
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 13:27 น.
27. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.บ้านด่าน
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 14:11 น.
28. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลบ้านเกาะ
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 16:20 น.
29. รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลหาดกรวด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 21 กย. 66 09:35 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๓๐๑,๘๐๖ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖